Solenergi i Lillestrøm

Våra tjänster

Akershus Energi i Lillestrøm i Norge har utsett Ramboll Energi att agera konsult vid konstruktionen av en solvärmeanläggning i anslutning till Akershus Energipark, ett fjärrvärmesystem som Ramboll även var med och utvecklade.

Anläggningen kommer bli den största solvärmeanläggningen i Norge. Akershus Energipark i Lillestrøm – som drivs på träflis och biogas – utgör ett av Europas mest moderna och innovativa fjärrvärmesystem. Med konstruktionen av solvärmeanläggningen kommer det introduceras ännu en förnybar energikälla till utbudet.

Modernt projekt inom förnybar energi

Akershus Energipark har som mål att inta en världsledande roll inom forskning och utveckling på området för förnybar energi, med särskild fokus på solvärmeteknik. Kunden önskar också, genom sitt vitt spridda utbud, att bidra till en konstruktiv dialog mellan teknik och samhälle.

Solfångarna beräknas täcka en 10 000 m2 stor yta som är sammankopplad med resten av parken. Rambolls ansvarsområde kommer att omfatta att sammanställa anläggningens tekniska specifikationer, ge assistans i upphandlingsprocessen, säkra anläggningens uppkoppling mot det befintliga systemet, utvärdera uteffekten samt under konstruktionsfasen genomföra uppföljning på kontraktet.