Uppmärksammad rapport om konsekvenser för hyresnivåer vid övergång till marknadshyra

Rapport om marknadshyror

Rapport om marknadshyror

I Rambolls rapport för Hyresgästföreningen konstateras att ett införande av marknadshyror skulle höja hyrorna med uppemot 50 procent i Stockholm. Även Göteborg, Halmstad och Helsingborg skulle få hyreshöjningar vid en sådan förändring men i mindre utsträckning. Rapporten togs fram under våren 2018 och fick stor medial spridning när den släpptes.

Det svenska hyressättningssystemet är en het politisk fråga 2018. Inför den stundande valrörelsen behövs faktaunderlag och analyser som grund för den politiska debatten och policybeslut. Rapporten som Ramboll tagit fram ger beslutsfattare och andra intressenter ett detaljerat underlag över ett radikalt förändringsscenario och hur det kan påverka hushållen på kort sikt.

– Vi har undersökt hur hyresnivåer skulle påverkas av att gå över från dagens hyressättningssystem med hyror baserat på bruksvärde till rena marknadshyror. Det är ett scenario som är radikalt men samtidigt väldigt tydligt. Vi har även analyserat hur en sådan övergång skulle påverka hushållens konsumtionsutrymme, det vill säga den summa pengar hushållen har att röra sig med varje månad, säger Andreas Pistol, seniorkonsult på Ramboll Management Consulting.

Tidigare har liknande analyser gjorts för Stockholmsregionen av Finanspolitiska rådet, men med en mer begränsad datatillgång över dagens hyresnivåer.

– Med den stora datatillgången vi hade kunde vi uppskatta hyresökningarna med hög precision och detaljnivå. Denna typ av undersökning har inte heller genomförts för regioner utanför Stockholm tidigare, fortsätter Andreas Pistol.

– Vi tar inte ställning i den politiska frågan om dagens hyressättningssystem. Vi har på uppdrag av Hyresgästföreningen analyserat ett radikalt förändringsscenario av direkta effekter av införande av marknadshyror baserat på en metod från Finanspolitiska rådet, avslutar Andreas Pistol.

I uppdraget ingick ekonometriska beräkningar, produktion av fyra separata rapporter och presentation av resultaten vid flera olika tillfällen i svenska städer. När rapporterna presenterades på seminarier i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Helsingborg i juni fick de stor uppmärksamhet. Över 100 artiklar har skrivits om rapporten, bland annat i Dagens Nyheter och Aftonbladet.

Här kan du ta del av den fullständiga rapporten.

Media: 
DN
Aftonbladet