Rambolls nya huvudkontor

Interiör Rambolls huvudkontor

Interiör Rambolls huvudkontor

Visionen för Rambolls nya huvudkontor var ett hållbart referensprojekt med helhetsperspektiv. Därför planerade huvudkontorets projektgrupp i nära samarbete med Rambolls mest erfarna hållbarhetsspecialist en lokal med så många hållbara lösningar som möjligt.

Huvudkontoret är anslutet till Köpenhamnsregionens fjärrvärmenät, som är ett av de största och mest sofistikerade i världen och som förser den dryga miljon invånare som bor i staden med uppvärmning. Transportsystemet är också helt unikt. Tunnelbanestationer, buss- och regionala tåganslutningar finns alldeles i närheten av Rambolls huvudkontor, och speciella cykelbanor gör det enkelt och säkert för cyklister att ta sig till och från jobbet.

På grund av den förhållandevis stora betydelsen av kylning för inomhusklimatet har detta område getts särskild stor uppmärksamhet under arbetet med den mest optimala kyllösningen. Ramboll använder därför ett grundvattenkylsystem, ATES (Aquifer Thermal Energy Storage), med ett grundvattenmagasin för att lagra kyla och värme under längre tidsperioder. Det här systemet är en helt unik lösning som väntas spara upp till 85 procent av energin för kylning.

Ett av målen för Rambolls huvudkontor är att energiåtgången ska vara lägre jämfört med liknande byggnader.

Den beräknade energiförbrukningen för de mest energikrävande installationerna som belysning, ventilation, pumpar och kylning bör vara tio till femton procent lägre än taket i gällande byggnormer. Annan utrustning, till exempel datorer, servrar, skrivare m.m. svarar vanligtvis för 20–30 procent av den totala elförbrukningen i en kontorsbyggnad.

Energisnål belysning med rörelsedetektorer har installerats i kontorsutrymmena vilket ger en smartare belysning eftersom den bara används när den behövs och därmed minskar den totala energiåtgången för belysning.

Pumpar och ventilationsordningar i byggnaden styrs automatiskt och är bara igång när det behövs, vilket minskar energiförbrukningen och bullernivån från rör och ledningar.