Microsoft och Ramboll i samarbete om framtidens kontor

Allt fler företag väljer att se över sina kontorsmiljöer. Att våga tänka i nya banor kan innebära stora fördelar, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Några som vet det är Microsoft som nyligen uppgraderade sina kontorslokaler. Ramboll valdes som projekt- och uppdragsledare i ombyggnaden och har varit med under hela resan.

Personliga skrivbord och traditionella mötesrum i all ära, men framtidens kontor är djärvare än så. I den nya generationens kontor kan man välja att arbeta där man trivs bäst; i en tyst avdelning, i cafeterian eller kanske framför ett skrivbord.

– Samarbetet med Ramboll har fungerat väldigt gott, säger Lotta Bergius, fastighetschef på Microsoft. För oss har det varit viktigt att samarbeta med en aktör som förstår våra behov och vårt nya sätt att arbeta på.

För att åstadkomma en välfungerande arbetsmiljö där teknik, ljudmiljö och installationsarbeten är samspelta ställs stora krav på uppdragstagaren. Här är erfarenhet och flexibilitet en viktig utgångspunkt. Ramboll har stor vana av arbete med kontorsmiljöer och erbjuder en rad relevanta tjänster inom kontorsplanering. 

– Det här har varit ett roligt och utvecklande projekt att arbeta i, säger Linn Rodesjö, projektledare på Ramboll. Vi har hanterat alla delar i projektet. Från förstudie och projektering till att upphandla samarbetspartners, samordna produktion, leverans och montage av inredning. Tack vare bra projektstyrning och samarbete med beställaren kunde projektet avslutas både i tid och inom satt budget.

I projektet har Ramboll stått för projektledning, projekterings- och byggledning, kalkyl- och kostnadsstyrning och upphandling. Vi har även ansvarat för samordning och samarbete mellan entreprenörer, installatörer, IT-ansvariga och arkitekt i samråd med Microsofts eget fastighetsteam. Vidare har vi dessutom projekterat el, data, VVS, styr, brand, akustik och konstruktion.

Ramboll erbjuder ett stort omfång tjänster inom kontor. Kontakta oss gärna för att höra mer.