Lösningar för djur i hållbara städer

Utbyggnaden kommer påverka måsarnas habitat och det ingår i vårt uppdrag att hitta en lösning, "en ostörd plats där måsarna trivs."

Utbyggnaden kommer påverka måsarnas habitat och det ingår i vårt uppdrag att hitta en lösning, "en ostörd plats där måsarna trivs."

Kontakta

Karin Skantze

Karin Skantze

Lead Consultant
Tel: +46 (10) 6156446
M: +46 (72) 1468346

– Varje år försvinner en yta motsvarande Ölands storlek när tidigare naturmark bebyggs. Det betyder att viktiga livsmiljöer för djur försvinner och måste ersättas, berättar Karin Skantze, projektledare inom miljö på Ramboll. 

När städerna expanderar är en viktig del i stadsplaneringen att titta på hur djur och natur påverkas och att hitta lösningar där människor och djur kan leva tillsammans. Tar man bort ett habitat måste det till exempel ersättas med något nytt. Förutom den rent ekologiska aspekten är den här typen av lösningar något som kan skapa engagemang bland allmänheten kring ett projekt.

Ramboll är miljökonsult i ett projekt i Norrtälje hamn där kommunen bygger en ny stadsdel med bostäder för cirka 5 000 personer. Målsättningen är att skapa en levande stadsdel för barn, båtar och bad med goda förutsättningar att leva hållbart. I kommunens planer ingår parker, torg, kajstråk och ytor för handel, rekreation, service och kultur. I det nuvarande hamnområdet har en måskoloni etablerats vid några pålar som tidigare använts för att förtöja båtar och som fått stå orörda i flera år. När kommunen nu vill bygga ut med promenadstråk längs vattnet kommer måsarnas habitat att påverkas. 

– Kommunen tycker att måsarna är viktiga för stadsbilden och då ingår det i vårt uppdrag att hitta en lösning. Vi är inte klara med arbetet än men det kommer förmodligen handla om att skapa något liknande i närheten, en ostörd plats några meter ovanför vattenytan där måsarna trivs, säger Karin Skantze.

 Och i Norrtälje är engagemanget för att hitta en kompensationsåtgärd stort:

– Kommunen har en projektledare som har arbetat med dessa frågor förut och är väldigt medveten. Det är ett spännande projekt med stort hållbarhetstänk som även genomsyrar detaljerna, avslutar Karin Skantze.