Krisledningsförmåga under pandemi genomlyst

 (Bild: Nyköpings kommun)

(Bild: Nyköpings kommun)

Kontakta

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839

Våra tjänster

Corona-pandemin har inneburit stora konsekvenser för kommunal verksamhet i hela Sverige. Ramboll har genomfört en analys av Nyköpings kommuns arbete under våren med syftet att utveckla och förbättra kommunens krisledningsförmåga.

Rambolls uppdrag var att utvärdera det centrala krisledningsarbetet samt samarbetet med divisionernas krisledning.  Uppdraget har genomförts med intervjuer och workshops och det lärande perspektivet har varit viktigt i syfte att hitta förbättringar i metodik och struktur i krisledningsarbetet.

- Vi har lärt oss mycket under hanteringen av den här krisen och att få den här utvärderingen gjord av en extern part betyder mycket för vårt utvecklingsarbete. Det finns förbättringspotential på både organisatorisk och individuell nivå, säger Mats Pettersson, kommundirektör i Nyköping.

Rapporten visar att Nyköpings kommun påbörjade åtgärder inklusive krisledning tidigt under våren, vilket visade sig vara viktigt. Bland de positiva delar som lyfts i rapporten finns kommunens goda förmåga till kriskommunikation och att kommunen har resurser och kompetenser inom avdelningar som samhällsbyggnad, beställarkontor och räddning & säkerhet som kan vara stöd till övriga divisioner för att stärka krisledningsförmågan. Ett utvecklingsområde som identifierats är friktioner i organisationen, särskilt inledningsvis.

- Pandemin ställer krav på samarbete där tillit och förståelse för varandra inte alltid funnits. Vi upplever att kommunen varit särskilt mottagliga för de förslag vi lämnat som stärker förståelse och tillit exempelvis genom uppdragsdialog. Men vi ser också att flera åtgärder har vidtagits under krisen för att skapa bryggor och förbättra förutsättningarna för samarbetet, säger Lars Brånn, ansvarig för resiliens på Ramboll.

Kommunen har fortlöpande arbetat med att utveckla formerna för kommunens krisledning under pandemin och lärdomarna från rapporten har redan haft inverkan på kommunens krisarbete.

- Nu gör vi ett arbete med att bedöma och besluta om förslagen på åtgärder i Rambolls rapport. Vi ska ta fram en handlingsplan samt uppdatera planer, utbilda och öva. Vi fortsätter dessutom att lära oss i och med att den här krisen inte är över, säger Mats Pettersson, kommundirektör.