Kommunal säkerhetsanalys

Kontakta

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Robert Nilsson

Robert Nilsson

Strategic advisor
Tel: +46 10 615 66 90
M: +46 73 416 87 41

Våra tjänster

Analysen utgick från befintlig och kommande säkerhetsskyddslagstiftning samt rådande säkerhetspolitiska bedömningar. Detta kompletterades med intervjuer om säkerhetsskyddsarbetets relevans för den kommunala verksamheten och en omfattande genomgång av relevanta styrdokument gällande det interna säkerhetsarbetets mål och visioner samt genomförande.

Syftet med analysen var att ta fram en övergripande vision och strategi för det fortsatta säkerhetsskyddsarbetet inom kommunen med målsättningen att leverera en tydlig inriktning och genomförbara rekommendationer för den kommunala ledningen.

Säkerhetsskyddet bör vara en integrerad del av all kommunal verksamhet och ett strategiskt omtag. Vad gäller dess relevans så ligger det rätt i tiden.

Genom projektet bidrog vi till att belysa arbetet med säkerhetsskyddsanalys och att lägga grunden till den strategiska inriktningen.