Identifiering av samhällsviktig verksamhet

Kontakta

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Robert Nilsson

Robert Nilsson

Strategic advisor
Tel: +46 10 615 66 90
M: +46 73 416 87 41

Våra tjänster

Identifieringsarbetet utgick från MSB:s grundmodell som modifierades för praktisk användning och tillräcklig detaljupplösning. I arbetet användes SKL:s KLASSA-modell, GIS-applikationer, register och förteckningar.

Inom ramen för projektet var det möjligt att ta fram intensitetskartor för den samhällsviktiga verksamhetens, rekommendationer för hur organisationen bör arbeta med frågan och ihopkoppling med den kommande risk- och sårbarhetsanalysen.

Användningen av vår kompetens bidrog till en strukturerad modell med hög detaljeringsgrad för att identifiera det som är samhällsviktigt och det som kan komma att behövas i en situation eller händelseutveckling.