Haga Norra – att planera en ny stadsdel kräver helikopterperspektiv

Vy över en del av bygget vid Haga Norra

Vy över en del av bygget vid Haga Norra

Våra tjänster

Haga Norra är en ny stadsdel i Stockholm som ska stå klar 2027. Det ska bli en attraktiv och hållbar stadsdel. Fastigheterna har solceller och sedumtak och det kommer finnas bil- och cykelpooler för de som bor eller arbetar i området. Läget är kommunikationsmässigt fantastiskt och stadsutvecklaren Fabege utformar stadsdelen för största möjliga trivsel med fokus på människan och livet mellan husen.

Sammanlagt beräknas cirka 2 000 människor bo och cirka 5 000 arbeta i den nya stadsdelen och det är mycket som ska klaffa. Arbetsgivare vill hitta lokaler där personalen trivs, samma sak gäller de personer som köper bostäder i området. Till det kommer aspekter som hållbarhet och miljöanpassning.

- Det är spännande att titta på interaktioner mellan så olika verksamheter. När verkstad, kontor och bostäder ska fungera tillsammans uppstår komplexa, mångfacetterade behov och du behöver ha en förmåga att se helheten och sambanden, säger Ulf Nygren, enhetschef och brandingenjör på Ramboll.

Ramboll är brandskyddsrådgivare till Fabege som är ansvariga för att utveckla den nya stadsdelen och levererade våren 2019 en förstudie som innehöll en programhandling för området i stort.

- Att dra upp riktlinjer för ett stort område kräver helikopterperspektiv och för en brandingenjör hänger utmaningen framförallt ihop med storleken. Hur kommer byggnaderna i området påverka och interagera med varandra? När det gäller brandskydd är personskyddet givetvis i fokus. En anläggning måste vara säker för människor.

Fabege tar fram ett färdigt koncept för stadsdelen och ju längre projekteringen drivits desto mer attraktiva blir byggrätterna. Ramboll har varit involverade sedan ett tidigt skede och har tagit fram några olika koncept och tillsammans med beställaren valt ut den lösning som bäst uppfyller de olika behov som identifierats.

- Sedan är det dags för detaljprojektering. Vi tittar på hur byggnaderna ska användas och hur de kan göras tillräckligt flexibla för framtida verksamhetsändringar. Finns verksamheter eller lokaler med förhöjd brandrisk? Hur många människor som ska kunna utrymmas och hur? Därefter tar vi fram ytterligare anvisningar för de andra konsulterna. Det handlar till exempel om att arkitekterna behöver veta hur de kan arbeta med lokalers öppenhet och om det finns behov av brandskyddstekniska glaspartier eller jalusier.

Att arbete i ett så stort och komplext projekt som Haga Norra handlar enligt Ulf om att vara lyhörd och ha en förmåga att driva frågor framåt.

- Du arbetar under eget ansvar och måste kunna driva och initiera frågeställningar. Men det är samtidigt ett lagarbete där vi presenterar olika alternativ för att gemensamt komma fram till de bästa lösningarna.