Expansion av fjärrvärmesystemet i Köpenhamn

Kontakta

Anders Dyrelund

District Heating and Energy Planning Specialist
Tel: +45 5161 8766

Det interkommunala avfallshanterings- och fjärrvärmeföretaget Vestforbrænding äger och driver den största avfallsförbränningsanläggningen i norra Europa. Företaget äger även ett värmeöverförings- och distributionsnät som levererar värme till främst större kunder i kommunerna Herley, Ballerup och Gladsaxe i Köpenhamnregionen.

Fjärrvärmesystemet, som etablerades för dryga 30 år sedan, är fortfarande i mycket gott skick. Det är en del av det integrerade fjärrvärmesystemet i Köpenhamnregionen och sammankopplat med värmeföretagen CTR och VEKS, en integration som säkrar att all överbliven värme utnyttjas.

Värmeförsäljningspotential

I Heat Plan 2010 från 2006 identifierade Vestforbrænding möjligheterna att fördubbla värmeförsäljningen från 300 till 600 GWh genom att utöka systemet och koppla in stora gaspannor i fyra olika kommuner. Investeringen på 500 miljoner DKK visade sig stämma bra överens med Danmarks klimatpolicy och vara fördelaktig för värme- och avfallskunder i de 20 olika ägarkommunerna.

År 2010 identifierade Heat Plan 2015 en liknande vinstgivande expansion som inkluderade värmeöverföring till ytterligare 3 kommuner samt en 7 km lång sammankoppling med värmeöverföringssystemet Hillerød-Farum-Værløse. Denna expansion kommer öppna upp för Vestforbrænding att utnyttja kapaciteten av rökgaskondenseringen även under sommarmånaderna.

Hög överföringshastighet

Vestforbrænding har optimerat distributionen av värme och driver nu ett komplex av nätverk på 25 bar, 10 bar och 6 bar med indirekt eller direkt uppkoppling.

Vestforbrænding erbjuder framtida kunder ett konkurrenskraftigt värmepris med gratis uppkoppling inklusive installation av fjärrvärmetransformatorstationer. Installation ingår ej om kunden ligger under 40 MWh; då tillkommer även en mindre uppkopplingsavgift. Uppkopplingshastigheten beräknas överstiga 80 % från och med första året.

40 års samarbete

Ramboll har jobbat som konsulter för Vestforbrænding i 40 år. Vårt tjänsteutbud har varit omfattande och inkluderat bland annat värmeplanering, framställning av projektförslag för godkännande av lokala myndigheter, hydraulisk analys av nätverk, GIS informationssystem, begreppsmässig design och detaljdesign, upphandlingshantering, handledning och idriftsättning.