Design av en ny 300 meter hög telemast

Kontakta

Mogens G. Nielsen

Senior Chief Consultant, Ramboll Energy
Tel: +45 5161 6831

Våra tjänster

I maj 2016 saboterades den 320 meter höga telemasten i Borås. Mastens översta 200 meter föll i marken vilket ledde till stora störningar på telenätet i regionen. Efter att masten kollapsat ville Teracom ha en ny mast på plats så fort som möjligt.

Teracom är den huvudsakliga leverantören av bild och ljudsändningar i Sverige och Danmark. Företaget har mer än 600 telemaster. Många av dem av samma typ som den i Borås med snedkabelstöttning. Den gamla, saboterade, masten i Borås restes redan på 60-talet. Masten var designad med cirkulära byggnadselement för att minska tornets påverkan av vind.

Snabb startsträcka

Ramboll valdes ut att designa masten med dess nya fundament. Samtidigt som designen utformades togs anbud från tillverkare in på såväl mast som snedkablar och resning av masten. Innan utformningen av masten utredde Ramboll ihop med Teracom platsens förutsättningar, såsom uppskattad vindstyrka och ismängder på platsen.

För att produktionen och resningen av masten skulle gå så fort och enkelt som möjligt designades masten med samma typ av byggnadselement hela mastens höjd.

Utmanande installation

Att masten var tvungen att byggas vintertid ledde till stora utmaningar för företaget som valts ut för att resa masten.  Det var inte bara ismängden på masten som skapade problem för byggarna, utan även den dåliga sikten som ledde till att det inte var möjligt att se toppen av masten från marken.

På grund av de ibland dåliga väderförhållandena har Teracom ett specialkrav på alla sina snedkabelmaster. Det ska vara ett litet hus i toppen av masten. Detta för att de som arbetar nära toppen har skydd om vädret plötsligt ändras. Dessutom ska det finnas en hissanordning installerad på alla höga master i Sverige.

För att kunna uppfylla kraven för hiss och hus med mera skapades ett antal 3D modeller av såväl mastens topp som bas.