Burbo Bank havsbaserad vindkraftpark

Ramboll är på grund av sin omfattande erfarenhet från implementering av olje- och gasriggar till havs världsledande på området för havsbaserade vindkraftparker, och har i nuläget konstruerat fler havsbaserade vindturbinsfundament än något annat företag i världen. Ett av projekten vi varit involverade i är Burbo Bank i Storbritannien.

Havsbaserade vindkraftparker innebär en större utmaning vad det gäller konstruktion och underhåll i jämförelse med parker som installeras på land, vilket även gör dem mer kostsamma. Å andra sidan är turbiner till havs mindre påträngande och vindhastigheten generellt sett högre och mer tillförlitlig än den på land.

Burbo Bank vindkraftpark består av 25 stycken Siemnsturbiner med en individuell kapacitet på 3,6 MW, förbundna med land genom tre underjordiska kablar. Turbinerna är konstruerade att stå i vattendjup på 3,5-7,5 m i Liverpool Bay, 6,5 km utanför Seftons kustlinje.

Kostnadseffektiva lösningar

Fundamentdesignen (monopiles) omfattade 25 individuella designmönster baserade på faktisk miljö på platsen ifråga, dvs. baserat på bottenskick och vattendjup för varje individuell turbins geografiska läge. I jämförelse med designen som producerades inför anbudsprocessen – som omfattade fem standardiserade fundamentkonstruktioner – inkluderade den detaljerade designen ett flertal olika innovationer och avancerade analyser i syfte att spara in på både vikt och materialkostnad.

Fördelen med 3D-design

Ramboll använde sig under detta projekt av en 3D-modellering av fundamentkonstruktionen till vindturbinerna. Utnyttjandet av 3D-modeller möjliggör för våra ingenjörer att sammanställa noggranna arbetsskisser som vi kan visa upp för våra kunder, samt för en bättre beräkning av mängden material som projektet kräver.

Rambolls tjänsteutbud

Rambolls tjänsteutbud omfattade följande:

  • Projektledning
  • Sammanställning av designförslag för certifiering
  • Detaljerad design för sekundärt stål till förankringsplatser för båtar, externa och interna plattformar, J-tuber och anoder (DDPS)
  • FEM-analys av kopplingar mellan installationsdelar och monopiles