Borås bränslestation och LNG-lagring

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Våra tjänster

Borås Energi & Miljö driver kommunala Sobacken avfallshanteringscentral där biogas produceras genom rötning av organiskt avfall. Den producerade biogasen transporteras 7 km till Gässlösa där det kommunala reningsverket är beläget. Biogas med ursprung i förbränning av slam kombineras med den anlända gasen och uppgraderas via en kemisk process. En del av den uppgraderade gasen återvänder till Sobacken för att användas som bränsle i fordon medan resterande gas transporteras till närliggande tankstationer.

Ramboll var involverad i installationen av en ny kompressorbyggnad, en gaslagringsanläggning och en bränsledepå för bussar. Byggnaden har en komprimeringskapacitet på 600 Nm3 biometan i timmen till 250 bar (g). Gaslagringsanläggningen innehåller 10 000 Nm3 bilbränsle, även den komprimerad till 250 bar (g). Stationen har 43 parkeringsplatser, var och en utrustad med ett gasmunstycke. Under 5 timmar varje natt fylls bussarna sakta på med gas. Anläggningen designades, upphandlades och konstruerades av Processkontroll Sweden.

Med målet att göra Borås till en stad fri från fossila bränslen

Detta projekt har fört Borås ett steg närmre sitt mål: att befria staden från sin fossila bränsleanvändning genom att bygga ut den nödvändiga infrastrukturen. Borås har i detta avseende blivit till ett exempel för andra städer att ta efter, eftersom de var den första svenska staden att investera i en biogasanläggning. Bussar som körs på biogas främjar både minskade utsläpp och ljudnivåer i stadskärnan.