Björnberget Vindkraftspark kan förse 300 000 lägenheter med förnybar el

Från Ramboll medverkar fyra divisioner i fem länder och som mest arbetar 200 personer i projektet. (Foto: Ramboll)

Från Ramboll medverkar fyra divisioner i fem länder och som mest arbetar 200 personer i projektet. (Foto: Ramboll)

Kontakta

Annika Müller

Project manager
Tel: +49 40 600 09 46 727
M: +49 162 2999167
Rickard Klinkert

Rickard Klinkert

Head of Consulting, Wind, Nordics
Tel: +46 (10) 6156619
M: +46 (73) 7826619

Våra tjänster

Björnberget räknas till en av Europas största landbaserade vindkraftsparker och har sin placering utanför Ånge. Projektet är i byggfas, med beräknad kommersiell driftstart i början av 2023  

Prime Green Energy Infrastructure Fund (PGEIF), under ledning av Prime Capital AG, och det Tel-Aviv-baserade energibolaget Enlight Renewable Energy står bakom satsningen. Ramboll är samarbetspartner med ansvar för kvalitetssäkring av projekt Björnberget, exempelvis genom att parken uppfyller standarder och lagkrav innan den tas i drift. 

372MW Björnberget Vindkraftspark kommer att ha en produktion på 1,1 TWH per år vilket motsvarar elförsörjningen till 300 000 lägenheter. Utvecklingsbolaget RES Renewable, som är världens främsta aktör inom förnybar nyetablering, har fått i uppdrag att ta övergripande ansvar för etablering och samarbete mellan företagen som deltar i projektet. Ingenjörs- och byggbolagen PEAB och SIC levererar konstruktion och elarbeten i projektet som kommer att byggas med 60 av den senaste generationen Siemens Gamesa vindturbiner. Det innebär att turbinerna har den största rotordiameter som för närvarande används vid landbaserad vindkraft, vilket kommer att ge störst elproduktion till lägst kostnad.

Ramboll har som ägarens ingenjör i uppdrag att kontrollera alla konstruktioner, design, att projektet löper enligt plan och följer gällande lagar och standarder. En nog så viktig uppgift är dessutom att underlätta kontakten mellan samarbetspartners och ha en dialog med svenska myndigheter. I Rambolls organisation arbetar personer med global kunskap och lokal expertis för att hantera komplexa frågor genom hela projektet.  

- I ett så stort och avancerat projekt som Björnberget är det viktigt att logistik och samarbetet mellan människor fungerar bra. Vi ska jämna mark, säkerställa att etableringen av parken går enligt plan och håller hög kvalitet genom hela leveransen, säger Tarkan Pulur, chefskonsult Ramboll.

I mars 2021 tog Björnberget emot Infrastructure Investor’s European Renewable Energy Deal of Year samt Global European Renewable Energy Deal of Year. Motiveringen till vinsterna är att parken i så hög grad bidrar inom förnybar energiproduktion. 

Björnberget Vindkraftspark kommer förutom sitt bidrag till energiproduktionen att skapa arbetstillfällen både lokalt och internationellt. Från Ramboll medverkar fyra divisioner i fem länder och som mest arbetar 200 personer i projektet.

Läs mer om Prime Capital AG

Läs mer om Enlight Renewable Energy