Bekkelaget biogasanläggning

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Våra tjänster

Bekkelaget WWTW utnyttjar biogas i uppvärmningen av förbränningsprocesser, lokaler och slamtorkning. Då det fastställts att det efter denna uppdelning ändå blev mycket biogas över la man fram ett förslag om att konstruera en ny uppgraderingsanläggning. Den nya biogasanläggningen kommer i framtiden, med hjälp av organiskt avfall, bidra till mängden biogas tillgänglig för uppgradering.

Utveckling av ny anläggning

Ramboll bjöds in att projektera för och lägga investeringsförslag till en helt ny uppgraderingsanläggning till Bekkelaget WWTW. Ramboll var involverade i hela upphandlingsprocessen och ansvarade för att utvärdera anbudsgivarna samt lägga en kostnadsanalys för anläggningens livscykel. När projektet godkänts anförtroddes Ramboll att ansvara för konstruktionshantering och allmän teknisk kontroll.

Uppgraderingsanläggningen levererades som ett nyckelfärdigt projekt av Purac. Den har konstruerats för hög kapacitet på 98 % och kan hantera 750 Nm3 biogas per timme. Efter uppgradering komprimeras biometanen till 200 bar. Anläggningen har en uppställningsplats för mobil gaslagring med 7 platser.

Fokus på miljön

Kommunen initierade detta projekt i syfte att ersätta bensindrivna bussar med bussar som körs på naturgas. De utnyttjar en befintlig biogaskälla vilket i sig minskar utsläppen av en viktig växthusgas, metan, samtidigt som uppgraderingsprocessen nu genererar en förnybar energikälla.