Avfallsförbränningsanläggning i Malmö

Kontakta

Simon Jansson

Simon Jansson

Divisionschef Energi
Tel: +46 10 615 68 24

Våra tjänster

Likt de flesta andra lokala myndigheter står Malmö inför ett avfallsproblem som växer i takt med samhällets ekonomiska utveckling. Av denna anledning bestämde man sig år 2008 för att utöka avfallsförbränningsanläggningen med ytterligare en enhet. Enheten planeras producera el och värme genom förbränning av kommunalt avfall och industriavfall från ungefär ½ miljon medborgare utspridda i södra Skånes 14 kommuner. Anläggningen kommer att ha en förbränningskapacitet på 650 000 ton avfall per år, vilket är lika med en produktionskapacitet på 1,4 TWh värme och 0,3 TWh elektricitet.

Huvudkonsult

Ramboll agerade huvudkonsult åt Sysav och ansvarade för planering, design, upphandling, kontraktshantering och projektledning under konstruktionen av den nya enheten. Ramboll var även huvudkonsult vid bygget av enhet 3 år 2003.

Ramboll assisterade även Sysav i ombyggnationen av de befintliga två avfallsförbränningsenheterna. Detta inkluderade uppgradering av rökgassystemet och utbyte av de gamla pannorna.

Malmös el- och värmeleverantör

Sysav avfallsförbränningsanläggning ger minskade avfallsvolymer samtidigt som det säkrar tillgången till el och värme för närliggande kommuner. Anläggningen står i dagsläget för 60 % av värmen i Malmös fjärrvärmesystem.