Avedøre kraftstation - ett av världens effektivaste multibränslekraftverk

Avedøre Kraftstations block 2, belägen längs kusten alldeles söder om Köpenhamn, utnyttjar naturgas, olja, halm och träpellets i kombinerad värme- och elproduktion. Anläggningen hör till en av de effektivaste i världen, med en utnyttjandegrad på 94 % av bränsleenergin och en elverkningsgrad på 49 %. 

Multibränsle- och biobränsleutmaningen

Ramboll har sedan etableringen av Avedøre Kraftstation block 1 år 1980 varit en regelbunden leverantör av specialistkompetens till ägaren DONG Energy inom en rad olika projekt. Sedan konstruktionen av enhet 2 år 2001 har Ramboll deltagit i anläggningens kontinuerliga och smidiga anpassning till nya bränslekällor, vilket lett fram till dagens innovativa multibränsleanläggning som producerar el och värme till Köpenhamns fjärrvärmesystem.

Hjärtat i block 2 består av ett 80 m högt panntorn kopplat till en ångturbin och en generator. Pannan, bränslelogistiken och förbränningssystemet säkrar en hundraprocentigt bränsleflexibel drift på antingen kol (full last), olja (full last), naturgas (full last) eller biomassa (70 % last). Ytterligare en halmeldad panna tillför en uteffekt på ytterligare 45 MW. Pannan, med en kapacitet att hantera 25 ton halm i timmen, är direktkopplad till det stora pann- och ångsystemet och erbjuder högeffektiv värme- och elproduktion baserat på biomassa. Anläggningen inkluderar även två separata gasturbiner med en enskild kapacitet på 110 MW. Gasturbinerna är kopplade till det stora ångsystemet där de förvärmer matarvatten.
Block 2:s högeffektiva produktion uppnås genom utnyttjandet av höga ångdata, det vill säga 300 bar i 600° C.

Anläggningen är utrustad med två silos med en förvaringskapacitet på 100 000 ton vardera och har en angränsande hamn som tillåter export av biobränsle från utlandet eller den närliggande anläggningen – även den konstruerad av Ramboll.

Rambolls roll i projektet

Konstruktion och optimering av Avedøre Kraftverks block 1 och 2 har projekterats med hjälp av Rambolls omfattande specialistkompetens på en rad olika områden.

Rambolls roll omfattar:

  • Förstudier
  • Projektutveckling
  • Principiell layout och konstruktion
  • FEED-studie
  • Kontraktshantering
  • EPCM med fokus på konstruktion
  • Driftsättning
  • Drift och underhåll
  • Modernisering/anpassning
  • Befintliga och framtida generalplaner för förbättrad biobränslekapacitet