Miljöklassificerat med kunden i centrum

Hallarna exteriör

Hallarna exteriör

Kontakta

Bjarte Haavaag

Bjarte Haavaag

Senior Advisor Retail Architect
Tel: +46 10 615 20 42

Våra tjänster

– Vi har verkligen fått göra allt. Det finns inte så många sådana här retail-projekt. Det är få förunnat att få ett oskrivet blad att utveckla från början, säger Annki Cedervall, affärsområdeschef för Planning & Architecture på Ramboll.

Projektet i fråga är C4 Shopping i Kristianstad. En centralt belägen handelsplats, lätt tillgänglig från E22, som invigs i höst. Ramboll har varit med sedan starten 2010 och ansvarat från allt från handelsutredning, kalkyler och masterplan till marknadsmaterial, uthyrning, designkoncept, hyresgästanpassning och byggprocess.  

– Vår styrka är möjligheten att gå in i ett väldigt tidigt skede och arbeta brett inom alla områden. Cyklerna är långa och det här projektet har vi arbetat med i cirka tio år från A till Ö, säger Annki Cedervall.

C4 omgärdas av grönska och stora dagvattendammar. En bit härifrån ligger Sveriges lägsta punkt 2,32 meter under havet. Kristianstad, vattenstaden, har inspirerat. 

–  Alla entréer har samma formspråk. Var man än går in ska man känna att man går in i C4 Shopping. Vi har arbetat med glas i olika vinklar, som isblock som skjuter upp ur vattnet. Det ska vara som att gå in i en iskub, säger Bjarte Haavaag, Senior Advisor Retail Architect på Ramboll.

Biltrafiken har separerats från gång- och cykelbanor och parkeringarna ligger inbäddade i grönska, omgivna av trädalléer. Den som kommer med buss, cyklar eller promenerar hit från det närliggande bostadsområdet ska få en naturskön upplevelse. När man går in möts man av ett gångstråk format som en åtta, en ändlös organisk form som knyter an till vattnets kretslopp.

– Tanken med masterplanen är att väcka besökarens nyfikenhet – vad väntar bakom nästa sväng? Alla butikslägen är likvärdigt bra och loopen ger ett naturligt kundflöde. I mitten av åttan finns ett torg som bygger ihop köpcentrat till en inbjudande mötesplats. 

Butikernas individuella design har lyfts in för att skapa karaktär.

–  Jag brukar likna shoppingcentrat vid ett konstgalleri vars funktion är att utgöra en neutral bakgrund för butikerna. Konstnärerna är butiksägarna som skapar uttryck med sin logotyp, färger och dekor. En butik som H&M har exempelvis ett modernt uttryck med glasfasad och logotyp medan Volt har en klassisk träfasad med snickarglädje, säger Bjarte Haavaag.  

C4 Shopping har en hög ambitionsnivå när det gäller miljö och man har aktivt arbetat med att hitta hållbara lösningar. Arkitektur och design ska möjliggöra ett ekologiskt och klimatsmart byggande och i den dagliga verksamheten kommer det att ställas höga krav på avfallshantering, återvinning och miljövänliga lösningar. Det finns också mål som rör grönytor och dagvattenhantering. Köpcentrat är certifierat enligt BREEAM som är en standard för miljöcertifiering.

– Hållbarhet är en självklarhet när man arbetar med moderna köpcentra. De flesta hyresgäster är väldigt medvetna och kräver en hög miljöklassificering. Hyresgäster idag önskar att både vi och fastighetsägaren tar ett stort miljöansvar, säger Annki Cedervall.

Våra tjänster i projektet

 • Handelsutredning och marknadsanalys
 • Kommersiellt koncept
 • Intäktskalkyl
 • Marknadsmaterial
 • Uthyrning/Marknadsbearbetning
 • Situationsplan
 • Masterplan
 • Designkoncept/Designmanual
 • Hyresgästanpassning
 • Underlag för uthyrning
 • Hyresgästanpassning
 • Byggprocessen