Unik stadsdel med människorna i fokus

Visionsbild Hagastaden

Visionsbild Hagastaden

Kontakta

Ulf Nilsson

Ulf Nilsson

Distriktschef
Tel: +46 (10) 6156081
M: +46 (76) 8305204

Våra tjänster

Mellan Stockholm och Solna uppförs Hagastaden. Området kommer, när det är klart, att rymma 50 000 arbetsplatser och 6000 nya bostäder.

Projektet, som innebär att en ny stadsdel uppförs på Norra Stationsområdet på gränsen mellan Stockholm stad och Solna, är världsunikt i sitt slag.

– Det här är ett område som tidigare helt präglades av E4 och E20, med 100 000 passerande bilar per dygn, Värtabanan och gamla Norra stations byggnader. Nu har Stockholms stad med Trafikverkets hjälp byggt in E4/E20 och Värtabanan i betongtunnlar och är i färd med att bygga en stad ovanpå, berättar Ulf Nilsson.

– Det är ett väldigt komplicerat projekt. Det byggs en helt ny stad från grunden och hela vägen upp. Normalt bygger man ju på befintlig mark, medan vi här måste skapa en konstgjord grund med mark och dränering.

Ramboll arbetar i projektledningen åt Stockholms Stad och har varit inblandade sedan starten för runt sex år sedan.

– Vi genomför projektledning, byggledning, samordning med Trafikverket och arbetar som projektingenjörer i genomförandet, säger Ulf.

Det är inte en stadsdel vilken som helst som nu växer upp. Tillsammans gör Stockholms Stad, Solna Stad, Karolinska Institutet, Nya Karolinska sjukhuset och Kungliga Tekniska Högskolan delar av Hagastaden till världens främsta område för Life science – vilket omfattar en rad vetenskapsområden från medicin, biologi och kemi till teknik, informatik och materialvetenskap och syftar till att förbättra människors liv och hälsa.

När Hagastaden står klar år 2025, är det med en tätare och högre bebyggelse än vad vi är vana att se i Stockholms stadsbild. Stockholms och Solnas kommungräns suddas ut och här skapas förutsättningar för en blandning av bostäder, lärosäten, företag, forskningsinstitut, caféer och restauranger, skola, förskola, service och mycket mer. Dessutom förbinder en av Stockholms största parksatsningar Hagastaden med Hagaparkens unika kulturmiljö.

– Det här är ett spjutspetsprojekt, och det är väldigt roligt att vi på Ramboll kan vara med och bidra, avslutar Ulf.


Beställare: Stockholms Stad
Uppdrag: Projektledning, byggledning och koordinering
Utmaning: Byggnation av en helt ny stadsdel ovanpå E4/E20 och Värtabanan
Målsättning: År 2025 är Hagastaden en viktig del av ett Stockholm i världsklass. Området har då blivit en självklar plats för näringsliv som vill dra nytta av närheten till den senaste forskningen och kompetensen inom Life science. Näringslivet präglas av starkt kunskapsbaserade verksamheter, hög innovationskraft och av unik samverkan med utbildning och forskning.
Här finns 50 000 kontorsplatser, 6 000 bostäder och en ny tunnelbanestation.
Aktörer: Företrädare för Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet och näringslivet verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City – som har i uppdrag att etablera och utveckla verksamhet för Life science i Hagastaden.