Hållbarhetsledare i Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Picknick at the playa (Älvstranden utveckling AB, Creative commons 2014)

Picknick at the playa (Älvstranden utveckling AB, Creative commons 2014)

Kontakta

Henrik Undeland

Henrik Undeland

Uppdragsledare och landskapsarkitekt
Tel: +46 10 615 33 39
Tora lindberg

Tora Lindberg

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 80

Ramboll är processledare inom hållbarhet för Älvstranden Utveckling AB, ett kommunalt bolag som har till uppgift att förverkliga stadsutvecklingsprojektet Älvstaden där stadens centrala delar kommer att växa till dubbel storlek. Uppdraget är att driva hållbarhetsfrågor internt hos Älvstranden Utveckling AB men också i samarbete med Göteborgs Stad som helhet.

Målet med Älvstaden som växer fram på båda sidor av Göta Älv är 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser i en grön och dynamisk innerstad. Som ett par exempel på deluppdrag har Ramboll haft i uppdrag att ge inspel och kvalitetssäkra hållbarhetsdimensionerna i den markanvisning som ska genomföras för delprojektet Skeppsbron och att vara delaktiga i den övergripande strategin kring mobilitet och logistik för hela Älvstaden. Dessutom har man haft ett stort ansvar för med konceptet Citylab Action i Masthuggskajen, ett annat delprojekt inom Älvstaden. Citylab är ett nytt system för hållbarhetscertifiering framtaget av Sweden Green Building Council för stadsdelar som fokuserar på att skapa en planeringsprocess för hållbar stadsutveckling, Citylab Action är ett verktyg inom Citylab.

− Som huvudansvarig processledare för Citylab Action har vi fått ett stort förtroende i att leda och utveckla planeringsarbetet. Med stöd i Citylab har Älvstranden förändrat projektorganisationen för Masthuggskajen och gjort hållbarhetsarbetet mer centralt. Strategisk processledning inom hållbarhet är ett tjänsteområde som efterfrågas allt oftare på marknaden, och vi är en av ett fåtal aktörer som har erfarenhet från liknande projekt, berättar Henrik Undeland, uppdragsledare på Ramboll.

En spännande utmaning i projektet, som är Nordens största stadsutvecklingsprojekt, är att beställarens behov spänner över ett stort fält av olika hållbarhetsaspekter. Erfarenhet inom processledning och engagemanget i Citylab var därför viktiga faktorer när uppdraget tilldelades. Rambolls plattform Liveable cities och breda bas av experter innebär en trygghet för beställaren när de olika delområdena i Älvstaden ska belysas och planeras ur ett brett samhällsperspektiv och en holistisk grundsyn.

I arbetet samarbetar Ramboll med de två andra utvalda konsulterna, arkitektbyrån White och processledarkonsulten Prolog, som hanterar andra delområden och processer inom Älvstaden. Uppdraget för Älvstranden Utveckling AB påbörjades hösten 2015 och kommer att pågå under en stor del av 2017.

Ramboll har varit delaktiga i fler delar av stadsutvecklingsprojektet Älvstaden, bland annat som huvudkonsult för förstudien av området Gullbergsvass, och genom olika utredningar kring blå-grön infrastruktur för Lindholmen och Frihamnen.