Projekt

Vi har arbetat med ett stort antal intressanta och utmanande projekt genom åren. Här hittar du några av dem.


Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats.

Krisledningsförmåga under pandemi genomlyst

Corona-pandemin har inneburit stora konsekvenser för kommunal verksamhet i hela Sverige. Ramboll har genomfört en analys av Nyköpings kommuns arbete under våren med syftet att utveckla och förbättra kommunens krisledningsförmåga.

Ökat fokus på social hållbarhet i regional planering

Ramboll har utvecklat en ny analysmodell för att kunna beakta socioekonomiska villkor vid planering av kommunikationer och annan fysisk planering.

NCC:s nya huvudkontor – en hållbar och framtidssäkrad arbetsmiljö

Järva Krog utanför Stockholm växer med bostäder, kontor, handel, service och förskola. En del av detta är NCC:s nya huvudkontor med plats för 800 medarbetare. Ramboll har varit huvudkonstruktör för projektet och fokuserat på hållbara lösningar och hög nyttjandegrad av material. 

Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Ramboll är en aktörerna när Chalmers bygger upp ett nytt kompetenscentrum kring storskaliga digitala tvillingar. Målet är att ta fram branschgemensamma metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att hitta de bästa lösningarna för bygga, underhålla och utveckla våra städer. 

Guldbro stor som en fotbollsplan

Känd som guldbron och stor som en fotbollsplan; bron som förbinder Södermalm med Gamla stan i Stockholm är konstruerad av Rambolls broexperter. Slussenbron har designats på uppdrag av Skanska som en del av Stockholms Stads projekt Stockholm växer. 

Åtgärdsplaner för skyfallshantering ger ny infrastruktur i staden

Som första stad i Sverige tar Göteborg fram åtgärdsplaner för skyfallshantering i stadsmiljö. Ramboll har på uppdrag av Göteborgs stad utvecklat en metodik för att på ett hållbart sätt hantera stora översvämningar. Planerna är en del av Göteborgs utveckling av en helt ny typ av blågrön infrastruktur.

En gemensam effektstrategi

Ramboll arbetade under 2021 med en effektstrategi åt fastighetsbolaget Castellum, Power2U och fem regionala energibolag. Effektstrategin vägleder fastighetsbranschen till att positionera sig och hitta sin roll inom en energimarknad i stark förändring.

Livscykelanalys visar miljöpåverkan från vindkraft

Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag och är ett av de ledande bolagen på området. Syftet är att ta fram tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information till sina kunder om hur elproduktionen påverkar miljön men EDP:erna används också som underlag för att minska miljöpåverkan längs livscykeln. Ramboll har varit delaktiga i den senaste miljövarudeklarationen för Vattenfalls vindkraftsparker i Europa.