Smart Mobility Analytics

Mobilitetsanalyser med GPS-data

Smart Mobility Analytics

Insikter i realtid om trafikförhållanden

Smart Mobility Analytics

Detaljerade mätningar av alla transportslag

Erik Hedman

Global Division Unit Manager, Smart Mobility Sweden

T: +46 10 615 54 83

Går det att öka trafiksäkerheten och samtidigt spara tid och pengar?

Väghållarna, de som planerar vägar och har ytterst ansvar för trafiksäkerheten, är beroende av bra beslutsunderlag för att kunna bygga trafiksäkra system.

Med Smart Mobility Analytics kan du göra saker som tidigare inte har varit möjliga. Bland annat kan du spåra tidigare dolda trafikrisker, göra mätningar i realtid eller utifrån historiska data och på så sätt öka möjligheten att bygga bort säkerhetsrisker innan de leder till olyckor.

Att mätningen dessutom är osynlig för trafikanten ger en rättvisande information om körstilar och hastigheter.

Smart Mobility Analytics ger ett precist och verklighetsbaserat faktaunderlag som är användbart för att sätta in rätt trafikåtgärder.

Ladda ner whitepaper

Ladda ner vårt Whitepaper med bland annat sju tips till väghållare för att förbättra arbetet med trafiksäkerhet, skillnaderna melan traditionell mätning och GPS-mätning och mycket mer.

Ladda ner

Traditionell data vs GPS-data

  • Med hjälp av Smart Mobility Analytics kan vi analysera hastigheten i hela vägnätet och inte bara i enskilda punkter – Metoden identifierar snabbt sträckor där bilister kör för fort som kan vara trafikfarliga.
  • Dataanalyser och kan utföras direkt utan eventuella ledtider för att få ut mätutrustning. Korta ledtider minskar risken för att människor i onödan exponeras i trafikfarliga miljöer.
Read more
  • Hastigheter hämtas in i realtid och uppdateras kontinuerligt
  • Historisk data flera år tillbaka, effekter av ändringar i infrastrukturen kan därmed analyseras i efterhand utan att förstudier har genomförts.
  • I våra analyser kan vi hitta vägsträckor där hastigheten faller kraftigt under kort tid vilket kan vara en indikator över trafikfarliga platser som väghållaren då har möjlighet att åtgärda innan olyckan inträffar.
  • Med Smart Mobility Analytics går det att övervaka effekter av trafikomläggningar där trafik flyttas från vägar som är anpassade för höga hastigheter till vägar som har högre känslighet.
Ladda ner whitepaper här