Viktigt med gemensamma standarder för kemikalier i textil

03 oktober 2022

Ramboll har tagit fram en rapport om möjliga indikatorer för att följa upp information om kemikalier i textil. Projektet kan bidra till diskussionen om uppföljning av nya mål på FN-nivå beträffande förbättrat flöde av kemikalieinformation i varor. Projektet har gjorts på uppdrag av Kemikalieinspektionen med finansiering av Nordiska Ministerrådet.  

Ny rapport om information om kemikalier i textilier

Ny rapport om information om kemikalier i textilier

Kontakt

Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Senior Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Rapporten togs fram som ett underlag om vilka indikatorer som kan vara möjliga  för att kunna följa upp ett förbättrat flöde av information om kemikalier i den textila värdekedjan. Rapporten är utformad så att den ger synpunkter från berörda parter, bakgrundsinformation och identifierar informationsluckor. Den bidrar med förslag på indikatorer om kemikalier i textila värdekedjor vilka kan bidra  i diskussionerna vid ICCM5 (Fifth session of the International Conference for Chemicals Management (ICCM5) nästa år. Konferensen syftar till att enas om en ny global strategi för hantering av kemikalier och avfall. 

Behovet av transparens kring innehållet i varor ökar i takt med omställningen mot mer resurseffektivitet och cirkuläritet samt för att uppnå FNs hållbarhetsmål, Sustainable Development Goals, främst nr 12 om hållbar konsumtion (Responsible consumption and production) men även 13 (Climate action), 14 (Life below water) och 15 (Life on land). Det gäller i hög grad även kemikalier i textilier. 

– I arbetet med rapporten har vi haft kontakt med företag inom textil- och modebranschen, genomfört intervjuer och analyserat resultaten. Det vi erfarit visar på ett tydligt behov av information och vikten av att företag och industrier kommer överens om gemensamma format och standarder för data. Informationen är en nödvändighet för att på sikt kunna uppnå cirkulära materialflöden och minska den stora miljöpåverkan som textilindustrin har idag. Genom vår kartläggning ser vi också att textilindustrin är villig att göra förändringar samt att det behövs stöttning och tydliga mål, berättar Nicklas Gustavsson. 

 

Till rapporten: Indicators for chemical information transfer in the textile value chain

Läs mer om kemikalier och våra tjänster