Ulf Hedman på internationell sjukhusposition

17 december 2020
Ulf Hedman, tidigare vice divisionschef på Ramboll Sverige, blir den 1 januari globalt ansvarig för Rambolls verksamhet inom projektering och utveckling av sjukhusbyggnader. Cirka 200 medarbetare på Ramboll jobbar direkt med sjukhus varav 50 i Sverige, men många fler är involverade. Sjukhusverksamheten inom Ramboll har en omsättning på över 600 miljoner kronor globalt per år och är en växande verksamhet.
Ulf Hedman, Global Spearhead Director Hospital. Foto: Rosie Alm

Ulf Hedman, Global Spearhead Director Hospital. Foto: Rosie Alm

KONTAKT

Ulf Hedman

Ulf Hedman

Global Spearhead director Healthcare
Tel: +46 10 615 2507
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Det ska bli väldigt spännande, samtidigt som jag är ödmjuk inför utmaningarna. Vi får förfrågningar från många delar av världen och kan komponera internationella team med de bästa experterna. Inom det här området finns stora möjligheter att göra mycket samhällsnytta, särskilt nu när förståelsen för att ha beredskap för det oväntade har ökat, säger Ulf Hedman, tillträdande Global Spearhead Director på Ramboll.

Ulf Hedman har varit länge i branschen, sedan 2006 på Ramboll i Sverige. Bland annat har han varit med och startat upp nya kontor och jobbat med att leda inom transport, geoteknik, energi, installation och byggnader. 

- Det har hänt så otroligt mycket. Jag har varit i samma bolag länge, men med många olika jobb. En av Rambolls styrkor är just bredden, att vi kan och gör så mycket och kan jobba tillsammans inom olika områden. Vi kan leverera en helhet till kunderna som få företag kan och det är jag jättestolt över, säger Ulf Hedman. 

Branschen genomgår stora förändringar. Covid-19 har inneburit att trenden med att bygga mer flexibla sjukhus har fått fart och på flera ställen i världen har tillfälliga sjukhus byggts för att ha större beredskap. 

- Samtidigt som vi bygger flexibelt för att kunna förändra vården efter behov blir det också allt mer specialiserat. Digitalisering och teknisk utveckling ställer också stora krav på oss konsulter att alla yttre faktorer fungerar med den nya tekniken, menar Ulf Hedman.

En annan tydlig trend är robotiseringen inom sjukhuslogistik. Bland annat jobbar Ramboll med servicerobotar som till exempel lämnar medicin och transporterar material inom sjukhus. Det är viktigt både för att använda vårdpersonal där den behövs bäst och i vissa lägen för att undvika smitta. 

Läs mer om Rambolls tjänster inom sjukhus här