Sveriges kommuner tecknar ramavtal med säkerhetskonsulter från Ramboll

20 september 2021
Ramboll har ingått i ett nytt ramavtal med alla landets kommuner och regioner samt deras bolag, totalt 1100 organisationer, inom det övergripande begreppet Säkerhetskonsult. Upphandlingen har genomförts av SKRs inköpscentral Adda (som tidigare hette Kommentus).
(Bild: Skogsvindsackord, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

(Bild: Skogsvindsackord, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons)

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Ramboll har ingått i ett nytt ramavtal med alla landets kommuner och regioner samt deras bolag, totalt 1100 organisationer, inom det övergripande begreppet Säkerhetskonsult. Upphandlingen har genomförts av SKRs inköpscentral Adda (som tidigare hette Kommentus).

– I en värld som förändras snabbt och ibland oförutsägbart ökar behovet av resiliens, alltså att vara förberedd för olika scenarier. Det handlar om ett samhälles förmåga att vara motståndskraftigt, hantera förändringar och ha möjlighet att fortsätta att utvecklas. Det innebär att ha strukturer och förberedelser på plats och att vara handlingskraftig och ha förmågan att vara anpassningsbar när något händer. I och med det nya ramavtalet ser vi möjlighet att hjälpa kommuner och kommunala bolag både på policysidan och i det praktiska och fysiska arbetet med att utveckla resiliens inom deras verksamheter, säger Lars Brånn, chef för Resilience på Ramboll.

Ramboll har en väl utbyggd verksamhet kring resiliens inom en rad olika områden med experter som har lång erfarenhet från beredskaps- och säkerhetsfrågor inom bland annat MSB, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och länsstyrelserna. Genom att bolaget även har kompetens inom exempelvis energi, vatten och byggande med beredskap, riskhantering och säkerhetsskydd kan även dessa perspektiv tas med i arbetet.

–De senaste åren har flera kommuner och regioner fördjupat sitt arbete med beredskap och börjat styra mot att utveckla större motståndskraft mot samhällsstörningar och kriser av olika slag men också totalförsvar. Det är en positiv utveckling som bidrar till ett mer robust samhälle. Vi har t.ex. haft uppdrag där vi hjälp en rad kommuner och regioner att utvärdera och förbättra sin beredskap, utifrån lärdomar under corona-pandemin, till exempel Nyköping, Kristianstad och Region Värmland, vi har också undersökt invånarnas villkor i Huddinge kommun i ett uppdrag för att jämlikhetssäkra kommunens krishantering. Vi vet att kommunernas och regionernas utmaningar ser olika ut över landet, och vi anpassar vårt arbete utifrån det och utifrån den senaste kunskapen inom resiliens-området, berättar Lars Brånn.


Om Adda

Adda fungerar som ett verksamhetsstöd till offentlig sektor och erbjuder avtal och tjänster inom strategisk försörjning.

Läs mer på adda.se