Säkrare och mer hållbar stadsmiljö med hjälp av anonym data

10 februari 2020
Genom att analysera trafikdata kan vi planera bättre för den växande staden, optimera insatser mot höga hastigheter och minska bilköer. Ramboll Sverige har tecknat ett globalt samarbetsavtal med TomTom, ledande inom navigation och positionering av biltrafik, vilket innebär att Ramboll är auktoriserad återförsäljare av TomToms data.
Med digital GPS-positionerad trafikdata ökar förståelsen för användningen av vår infrastruktur.

Med digital GPS-positionerad trafikdata ökar förståelsen för användningen av vår infrastruktur.

Kontakt

Erik Hedman

Erik Hedman

Global Division Unit Manager, Smart Mobility Sweden
Tel: +46 10 615 54 83
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Genom vårt samarbete med Tomtom ökar vi förståelsen för hur biltrafik förflyttar sig, vilka vägar invånare och yrkeschaufförer väljer och var vi har bristande kapacitet på vägnätet.

Det innebär ett bättre beslutsunderlag när vi lämnar rekommendationer till våra kunder, vilket i förlängningen resulterar i bättre planering av infrastruktur, minskade klimatutsläpp och säkrare och trivsammare stadsmiljöer, säger Erik Hedman, chef för Smart Mobility på Ramboll.

Resvaneundersökningar och hastighetskameror hör till några av de traditionella metoder som används för att ta fram underlag till trafik- och stadsplanering, men de ger sällan en heltäckande bild. Med digital GPS-positionerad trafikdata ökar förståelsen för användningen av vår infrastruktur.

- Vi lever i en tid med stort fokus på insamling av data, i många fall utan att veta riktigt vad den ska användas till. Inom vårt Digital Mobility Lab pågår intensivt arbete med att kombinera datakällor av olika slag och olika leverantörer, exempelvis GPS-data och telefonidata eller wifi-spot data i de modeller vi utvecklar. Vi kan då erbjuda helt nya tjänster med ännu större samhällsnytta än tidigare och vi kan dessutom jobba smartare och effektivare, berättar Erik Hedman.

TomToms data kommer från privata fordon och kommersiell trafik, antingen via fordonens egen utrustning eller från telefonappar. All data är anonym och går inte att spåra till enskilda användare. TomTom valde Ramboll som strategisk partner och distributör i Norden, tack vare den globala närvaron inom Smart Mobility tillsammans med ett överlägset kunnande inom området. Ytterligare en anledning var Rambolls vilja att skapa mervärde till TomToms produkter för att bättre lösa invånarnas behov.

Ramboll är sedan föregående år även nordisk återförsäljare av data från Inrix med liknande användningsområde.