Rambolls klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative

04 november 2021
Science Based Targets Initiative (SBTi) har godkänt Rambollkoncernens mål för minskade koldioxidutsläpp till 2030. Det betyder att koncernens klimatmål är vetenskapligt baserade och i linje med Paris-avtalet. 
The global Science-Based Targets initiative (SBTi)

The global Science-Based Targets initiative (SBTi)

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Ramboll har en färdplan för hur mycket koncernen ska minska sina koldioxidutsläpp till 2030 för att hålla den globala uppvärmningen till 1,5°C. SBTi:s godkännande är viktig del av koncernens klimatambitioner.

- Jag är stolt över att vi som koncern har ambitiösa klimatmål och bidrar till 1,5°C-målet. Med vetenskapsbaserade mål visar vi på klimatledarskap inom vår bransch, säger Anna Essehag, Hållbarhetschef, Ramboll Sverige.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett ramverk för företag för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål som går i linje med vad som krävs för att klara målsättningarna i Paris-avtalet. En rad kriterier måste uppfyllas för att få målen godkända av SBTi, som är den mest ambitiösa beteckningen som finns. Science Based Targets är ett initiativ av CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).

Läs mer: Ramboll’s climate targets are approved as aligned with the 1.5°C pathway - Ramboll Group.

Ta del av Rambolls mål: Companies taking action - sciencebasedtargets.org