Ramboll stöder Equinor i pilotprojekt med världens första flytande anläggning för solenergi till havs

28 januari 2021
Till hösten kommer Equinor, tillsammans med det norska teknikföretaget Moss Maritime att testa världens första flytande solkraftverk till havs. Ramboll kommer att bidra till det revolutionerande pilotprojektet med tvärvetenskaplig teknisk expertis.
Offshore solar park

Offshore solar park

Kontakt

Dag A. Nilsen

Director, Business Development GSA-FDS
Tel: +47 4889 3227

Som en del av utvecklingen med förnybar energi planerar Equinor tillsammans med sin partner Moss Maritime att utveckla och testa ett flytande solkraftverk i norska havet, öster om Frøya kommun i Trondheim, Norge. Projektet är unikt eftersom det är det första pilottestet av ett flytande solkraftverk i öppet hav. Ramboll kommer att bistå med teknisk expertis för det flytande solkraftverket, som kommer att ha en storlek på 77 x 77 meter.

- Våra tjänster omfattar både en konceptfas och en detaljerad designfas, som inkluderar teknisk expertis inom elsystem, högspänningselektronik, solpaneler, dynamiska analyser och kablar, säger André Smith, chef för Ramboll Energy Field Development, Norge.

Anläggningen kommer att testas i minst ett år i ett av de mest väderutmanade områdena längs den norska kusten. Syftet med pilottestet är inte att mäta hur mycket energi som kan produceras utan hur väderförhållandena påverkar anläggningen. Den kunskap som erhållits under pilotprojektet kommer att vara värdefull vid utveckling och optimering av konceptet på vägen mot teknisk kommersialisering.

- Att kunna bidra till ett sådant revolutionerande projekt inom förnybar energi är först och främst mycket motiverande och en stor merit för Ramboll. Detta kontrakt är ett resultat av ett gott samarbete mellan Rambolls experter i Norge, Danmark och Tyskland , avslutar Dag A. Nilsen.