Otrygghet får var tredje ung vuxen att avstå aktiviteter

29 december 2021

Ramboll har gjort en undersökning av hur unga vuxna upplever tryggheten i den fysiska utemiljön. Undersökningen visar att torg och centrum är de platser där allra flest känner sig otrygga och att bristande belysning är den främsta orsaken till upplevd otrygghet. Många avstår även från aktiviteter på grund av att de känner sig otrygga.

Unga vuxna om tryggheten i sin hemstad

Unga vuxna om tryggheten i sin hemstad

Kontakt

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Undersökningen genomfördes under hösten 2021 och runt 2600 unga vuxna i 13 av Sveriges största städer har svarat. Vilka miljöer upplever de som trygga respektive otrygga? Hur skiljer sig upplevelsen mellan olika städer och vilka inslag i den fysiska miljön bidrar till att skapa trygghet?

– Rambolls ambition är att skapa samhällsnytta på riktigt, och med rapporten vill vi bidra med nya perspektiv kring stadsutveckling. Genom att undersöka ungas upplevelse av trygghet i den fysiska miljön kan vi ringa in gemensamma faktorer. På så sätt går det att hitta lösningar som ökar deras känsla av trygghet, säger Anna Essehag som är ansvarig hållbarhet på Ramboll Sverige.

Den upplevda känslan av otrygghet gör att hela 30 procent avstår aktiviteter någon gång per månad och var tionde person uppger att de avstår aktiviteter varje vecka.

Bland svarsgruppens önskemål på lösningar finns många förslag på att öka mängden belysning i offentliga miljöer och att ta bort skymmande buskage i anknytning till gångvägar och gångtunnlar. Många av respondenterna efterlyser också en mer levande stadsmiljö med restauranger och butiker som är öppna senare samt fler personer i omlopp.

– Vi jobbar bland annat med kunder inom kommunal förvaltning och med fastighetsbolag som utvecklar bostadsområden i stadsmiljö. För att förstå deras behov behöver vi förstå deras kunders behov och det är just målgruppen unga vuxna som nu går in på bostadsmarknaden och som kommer leva en stor del av sina liv i dessa miljöer, säger Anna Essehag.

Läs mer och ladda ner rapporten här