Omfattande uppgradering av dricksvattenanläggning

14 juni 2021
Norrvatten har utsett Ramboll till att designa processen och projekteringsleda en omfattande modernisering av Görvälns vattenreningsverk som ger rent vatten till 14 kommuner norr om Stockholm.
Norrvatten Görvälnverket

Norrvatten Görvälnverket

Kontakt

Annika Andersson Fräs

Enhetschef VA-Process
Tel: +46 10 615 65 33
M: +46 721 468 233
Susanne Forsberg

Susanne Forsberg

Process engineer
Tel: +46 10 615 13 94

För att tillgodose framtida dricksvattenbehov hos en växande befolkning planerar Norrvatten att uppgradera Görvälns dricksvattenverk som använder vatten från Mälaren och distribuerar det till 14 kommuner norr om Stockholm.

Som ett resultat av en nyligen genomförd upphandlingsprocess vann Ramboll upphandlingarna för Maskin och Process samt Projekteringsledning och BIM samordning. Det innebär att Ramboll kommer att leverera det faktiska designarbetet i detta spännande och mycket viktiga projekt för Stockholmsregionen. Avtalet innefattar hela projektet från principförslag till genomförande fram till år 2027.

- Vi är hedrade över att bli utvalda för detta viktiga uppdrag och glada över möjligheten att utveckla en modern och hållbar design för Görvälns dricksvattenproduktion, säger Annika Andersson Fräs, Global Spearhead Unit Manager, Ramboll Water i Sverige.

Ramboll samarbetar med Syntell, en oberoende konsult- och utbildningspartner, för att tillhandahålla tjänster för systemteknik och kravteknik inom projektet.

Idéstudie

År 2019 levererade Ramboll en idéstudie för dricksvattenrening till Norrvatten. Studien innefattade tre olika processtekniska alternativ; fällning följt av antingen sandfiltrering i kombination med ultrafiltrering eller fristående ultrafiltrering samt, som det tredje alternativet, den så kallade Suspended Ion Exchange-tekniken som Ramboll för närvarande implementerar vid David L. Tippin Water Treatment Facility i Tampa, Florida.