Nytt verktyg hjälper företag att bidra till Agenda 2030

24 oktober 2018
Hur kan enskilda företag bidra till att nå FN:s hållbarhetsmål och vilken affärsnytta kan det innebära? Ramboll lanserar ett digitalt verktyg för att hjälpa privata företag att få en överblick över hur de påverkar de globala målen för hållbar utveckling. Verktyget tydliggör även förbättringsområden och aktiviteter i förhållande till Agenda 2030.

Relaterad information

Testa verktyget SDG Impact Assessment

Få en bedömning och förslag på förbättringsområden för ditt företag.

Prova utvärderingsverktyget gratis här

Att jobba syftesdrivet och bidra till hållbarhetsarbetet är allt mer angeläget för företag över hela världen. Ett sätt att få en överblick över den egna verksamhetens bidrag till de globala målen, både direkt och indirekt, är att analysera sin egen påverkan. För att underlätta att ta beslut som leder till ökad hållbarhet har Ramboll utvecklat ett verktyg som fungerar för olika sektorer, initialt med särskilt fokus på läkemedels- och byggmaterialbranschen.

- Verktyget är gratis att använda, uppmuntrar tvärvetenskapligt tänkande och ger en djupare förståelse för målen, både på strategisk och taktisk nivå. Med verktyget kan ledare och andra användare reflektera över företagets resultat och möjligheterna att utveckla nya, hållbara åtgärder för att driva långsiktig förändring, säger Thomas Kræmer Schmidt, senior director för Ramboll Management Consulting.

Hjälper företag komma igång med Agenda 2030-arbetet

Verktyget är baserat på ett frågeformulär som hjälper användaren att överväga och utvärdera effekter på sin affär och samhället i förhållande till de globala målen. När frågorna är besvarade genereras en rapport som presenterar vilka mål verksamheten stödjer och ger förslag på förbättringsområden.

- I Sverige har regeringen gett ett 80-tal statliga myndigheter i uppdrag att arbeta med Agenda 2030. För de företag som ännu inte har kommit i gång med sitt Agenda 2030-arbete kan verktyget vara ett konkret hjälpmedel på vägen, säger Anna Essehag, managementkonsult på Ramboll.

Läs mer:

Agenda 2030 förverkligas i Västernorrland

Ramboll bistår Vinnova i uppdrag för att nå de globala hållbarhetsmålen

Ramboll får flera uppdrag inom social hållbarhet