Med Raptor kan Ramboll säkra vägarna för transporternas framtida behov

18 november 2020
Ramboll har förvärvat Raptor, en teknik i framkant för att effektivt mäta vägars bärförmåga. Därmed är Ramboll ett av få företag i världen som har den banbrytande tekniken.

KONTAKT

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Med Raptor kan vi i full körhastighet bedöma vägars bärförmåga med modern laserteknik. Nu får vi möjlighet att utöka den data vi redan analyserar för att kunna förutspå vägarnas framkomlighet och kondition samtidigt som vi tänker hållbarhet. Vi kommer att kunna använda skattepengarna ännu klokare, säger Peter Ekdahl, affärsområdeschef på Ramboll. 

Transporterna på våra vägar blir allt tyngre och reglerna för hur tunga fordon får vara utökas. Samtidigt påverkas vägarna allt snabbare negativt av den pågående klimatförändringen. I den nationella planen för transportsystemet finns anslag för satsningar för att stärka vägarnas bärighet som gör det möjligt att öppna 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för lastbilar med en vikt på över 74 ton, fram till 2029. 

För att kunna göra det måste vi se att vägarna håller. Enligt en bedömning från Trafikverket behöver 10 procent av de statliga vägarna förstärkas för att klara de tunga fordonen. 

- Att göra bedömningen av vilka vägar som är lämpliga för tunga transporter på det traditionella sättet tar mycket tid och resurser och blir ändå ofta bara just generella bedömningar. Därför hoppas vi nu kunna hjälpa till genom mer precisa värderingar som är heltäckande, trafiksäkra, tillförlitliga och snabba och som inte stör den övriga trafiken. Vi ska basera beslut på fakta och lägga resurser där det behövs för största möjliga samhällsnytta, säger Peter Ekdahl.

Tekniken med Raptor går även att använda i andra syften, till exempel vid stadsplanering och bedömning av lastytor. 

- Raptor är lämplig att använda där det finns ett intresse av att veta bärförmåga och underhållsbehov. Raptor är mycket effektiv vid planering av vilka åtgärdsmetoder som skapar mest nytta för pengarna. Data från Raptor kan kombineras med Waywize för att minska koldioxidutsläpp från trafiken, avslutar Peter Ekdahl.