Huddinge kommun jämlikhetsintegrerar sin krisberedskap

29 april 2021
Hur påverkar en pandemi invånarnas livsvillkor? Den frågan ställde sig Huddinge Kommun i ett tidigt skede av Coronakrisen. Samhällsutvecklaren Ramboll fick uppdraget att genomföra en studie om pandemins effekter och sociala förutsättningar, i tät dialog med civilsamhället i Huddinge. Nyligen presenterades resultatet. 
Huddinge Centrum (Bild: Holger.Ellgaard CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode)

Huddinge Centrum (Bild: Holger.Ellgaard CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode)

Kontakt

Rajia Addo Faddaoui

Rajia Addo Faddaoui

Managementkonsult
Tel: +46 (70) 7549461
M: +46 (70) 7549461
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

15 frivilligorganisationer deltog i undersökningen, som granskat invånarnas sociala förutsättningar på individ- och gruppnivå. En unik förutsättning för deltagarna var att pandemin pågick under hela undersökningen.

- I den här rapporten har vi lagt rälsen medan vi kör. Situationen har varit speciell med en stor utmaning i att få tillgång till vissa kommunspecifika data i realtid. Men att studiens resultat kommer under pågående pandemi hoppas vi ska inspirera andra samhällsaktörer att ta sig an frågan, säger Rajia Addo Faddaoui, manager på Ramboll.

I studien frågade Ramboll hur olika grupper drabbats av pandemin. För Huddinge Kommun var det viktigt att ta reda på om och hur en kris som pandemin drabbar invånarna olika, beroende på livsvillkoren de haft innan krisen uppstod. Målet för kommunen var att kunna anpassa sina insatser bättre och därmed parera att vissa invånare drabbas oproportionerligt mycket. Tidigare indikationer på ojämlikhet kunde bekräftas genom Rambolls studie, och under pandemin har kommunen fortsatt arbetet för att jämlikhetsintegrera sin krisberedskap och kriskommunikation.

- Intervjuerna gav väldigt konkreta exempel på hur viktigt civilsamhället är vid kris, men också varför relationen mellan invånare och kommun behöver vara stark redan innan en kris börjar, säger Rajia Addo Faddaoui.

En iakttagelse från invånarna var hur offentliga ytor börjat användas på nya sätt sedan pandemin startat. Då tömdes ytorna på människor som annars besöker dem dagligen. Istället upplevdes kriminell verksamhet ha flyttat ut i det offentliga rummet, vilket bidragit till en känsla av otrygghet.

- Studien visar tydligt att civilsamhället har kunskap om invånarnas förutsättningar och behov, som kommunen behöver för att sätta in rätt åtgärder och bidra till ökad jämlikhet. Genom mer samverkan med civilsamhället kan kommunen bli bättre på att klara stora välfärdsutmaningar som alla kommuner och regioner står inför, konstaterar Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet i Huddinge kommun.


Studiens inriktning berör områden som ingår i regeringens satsning på hållbara städer och flera av målen i Agenda 2030.