Haninge växer – satsar på utbyggda reningsverk

23 september 2020
Haninge kommun växer och har beslutat att bygga ett nytt reningsverk i Fors som ska öka kapaciteten för Västerhaninge och Tungelsta. Det möjliggör att dessa kommundelar kan öka från dagens cirka 19 000 invånare till 37 000 invånare fram till 2050. Dessutom ska reningsverket på Dalarö byggas ut. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken och ska följa projekten tills de är färdiga.
Fors reningsverk

Fors reningsverk

Kontakt

Anna Hamrin

Anna Hamrin

Enhetschef VA-process, Umeå
Tel: +46 10 615 49 80
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Satsningen bidrar till att fler kan bo och verka i Haninge och dessutom skapas fler arbetstillfällen. Ramboll har fått i uppdrag att projektera båda reningsverken med tillhörande anslutningar och personalbyggnader. De nya reningsverken kommer att vara betydligt mer effektiva och driftsäkra än de befintliga, med en modernare utrustning, säger Lise Langseth, VA-chef på Haninge kommun.

- I Fors reningsverk har vi tagit mycket stor hänsyn i projekteringen till vattendraget Vitsån, som enligt Haninge kommuns klimat- och miljöpolitiska program ska uppnå god ekologisk och kemisk status senast år 2027, fortsätter Lise Langseth.

De nya reningsverken kommer att klara ökad inflyttning utan högre belastning på Vitsån och Östersjön. Moderniseringen innebär att den nya anläggningen kommer att vara anpassad för framtida krav på rening av avloppsvatten. Dessutom kommer anläggningen i Fors till stora delar att vara självförsörjande på värme och el.

- Anläggningens värme kommer från rötgas som bildas i reningsprocessen och en solcellsanläggning ska tillgodose stora delar av anläggningens elenergibehov, berättar Anna Hamrin, enhetschef på Ramboll.

Haninge kommun och Ramboll har jobbat med båda reningsverken under lång tid. 2016 gjorde Ramboll en förstudie för Dalarö reningsverk och 2012 genomfördes en förstudie med ett antal alternativ avseende Fors reningsverk.

- Enligt vår analys var alternativet att bygga ut Fors för framtida expansion det mest ekonomiskt fördelaktiga. Vi har tillsammans med kommunen jobbat med förstudier som lett fram till nuvarande lösningar för både Fors och Dalarö. Det är så klart väldigt roligt att vi nu får fortsatt förtroende att driva båda projekten i mål, säger Anna Hamrin.

Nästa steg är nu att ta fram systemhandling och förfrågningsunderlag och sedan kommer en byggfas att pågå under tiden 2022–2025.