Vinnaren av Flemming Bligaard Award vill utmana för mer cirkulärt byggande

26 november 2020
Arkitekten och forskaren Colin Rose från University College London (UCL) får Rambollfondens pris Flemming Bligaard Award och en prissumma på 65 000 euro för vidare forskning inom cirkulär ekonomi.
Colin Rose, vinnare av Flemming Bligaard Award 2020

Colin Rose, vinnare av Flemming Bligaard Award 2020

KONTAKT

Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Dr Colin M. Rose får priset för sitt arbete med att främja korslaminerat trä (KL-trä) av återvunnet material i byggindustrin. 

- Elva procent av världens totala koldioxidutsläpp kommer från produktionen av byggmaterial, särskilt stål och betong. Colins forskning kan hjälpa byggindustrin att få ner utsläppen och vi stödjer helhjärtat hans uppdrag, säger Neel Strøbæk, styrelsemedlem i Rambollfonden och Senior Group Director för hållbarhet på Ramboll.

Målet med Colins forskning är att ersätta betong och stål med KL-trä som även är återvunnet, sammansatt i lager. Användningen av det som kallas CLST (Crosslaminated Secondary Timber) kan minska koldioxidutsläppen drastiskt eftersom trä innehåller mindre än hälften så mycket inbäddad koldioxid som betong.

1 miljon ton trä går till avfall

Colin Rose lämnade jobbet som arkitekt 2013 för att ägna sig åt forskning. 

- Som arkitekt ville jag minska miljöpåverkan från mina projekt genom att använda lokalt tillgängliga, kasserade material, snarare än att förlita mig på att importera nya material, och jag har arbetat för samma sak som forskare. Jag är mycket tacksam över att få Rambolls stöd, säger Colin Rose.

Han fortsätter:
- Globalt går mer än 5 miljarder ton byggmaterial till avfall varje år. Bara i Storbritannien kasseras varje år mer än 1 miljon ton trä. Om vi kunde återanvända så lite som 10 procent av det materialet till CLST-produktion, skulle vi ha tillräckligt mycket material för 10 000 bostäder varje år, säger Colin Rose.

Det händer inte över en natt

Övergången från stål och betong kommer inte att ske över en natt. Därför är ett av syftena med Colins forskning att visa fördelarna med att återanvända och att hitta nya användningsområden för material från byggnader och byggplatser. 

- Jag vill provocera branschen och driva idéer om vad som är möjligt och inte möjligt. Det finns ett grönt momentum i byggandet just nu och inom de närmaste 10 åren kommer det att bli mer attraktivt att återanvända byggmaterial, som exempelvis trä, säger Colin Rose.

Han menar vidare att branschen och regeringar måste samarbeta närmare för att skapa en marknad för återvunnet trä.

- Ett av hindren för att skapa en marknad för återvunnet trä är att byggnader ofta rivs utan att ta hänsyn till återanvändning, eftersom det inte är en bra affär att riva husen bit för bit. Vi behöver också ta en närmare titt på hur vi bygger idag så att det i framtiden är enklare att separera och återanvända material, avslutar Colin Rose. 

Läs mer här
Läs mer om Flemming Bligaard Award