Ung forskare vinner Flemming Bligaard Award för genombrott inom produktion av grön vätgas

10 december 2021
Forskare runt om i världen har arbetat i flera år för att hitta sätt att minska produktionskostnaderna för framtida gröna bränslen. Nu har en ung dansk forskare tagit fram en teknik som minskar kostnaderna med cirka 15 procent vid produktion av vätgas med hjälp av el från vindkraft. Grön vätgas kan sedan användas som drivmedel i tunga fordon. Som ett erkännande för hennes forskning kommer Rambollfonden att tilldela henne Flemming Bligaard Award värt 500 000 danska kronor.

Kontakt

Neel Strøbæk

Senior Group Director, Sustainability & Corporate Responsibility
Tel: +45 5161 8641
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

Grön vätgas, som produceras med hjälp av förnybar energi som sol och vind, förväntas spela en stor roll i framtidens energisystem. Det gröna bränslet kan användas till lastbilar och andra tunga fordon, och det kan också vara ett sätt att lagra energi från förnybara källor när solen inte skiner och vinden inte blåser. Men hur stor roll den lovande energikällan kommer att spela beror till stor del på priset. Idag är grön vätgas cirka tre gånger dyrare att producera än fossila bränslen. Produktionskostnaderna bestäms i första hand av elpriser, investeringskostnader och effektiviteten i de elektrolysanlägg-ningar som omvandlar grön el till väte. Forskare runt om i världen har därför arbetat hårt i decennier med att försöka optimera elektrolysprocessen.

Nu har en ung dansk forskare specialiserad på elektrolysteknik gjort ett potentiellt globalt genombrott: Anne Lyck Smitshuysen har uppfunnit en teknik som ska minska kostnaderna för produktion av grön vätgas med cirka 15 procent. Detta ska ske genom att öka storleken på elektrolyscellerna, som med hjälp av elektricitet delar upp vattenmolekyler till väte och syre.

- Genom min forskning har jag upptäckt att det är möjligt att öka storleken på cellerna från dagens standard på 150 cm2 till 1000 cm2 utan att de går sönder under tillverkningen. Det här motsvarar att skala en brödskiva till en datorskärm, säger Anne Lyck Smitshuysen.

Med betydligt större celler kan materialkostnaderna för en elektrolysanläggning, främst relaterade till stål som utgör det mesta av materialen, halveras, vilket i sin tur minskar produktionskostnaden för grön vätgas med cirka 15 procent.

- Anne Lyck Smitshuysens arbete är ett tekniskt genombrott inom Power-to-X-forskningen som kommer att få stor inverkan på den framtida produktionen av grön vätgas. Med Flemming Bligaard Award vill vi hjälpa till att påskynda hennes forskning, vilket kommer att vara avgörande inte bara för Danmark utan också för resten av världens väg mot netto-noll, säger Robert Arpe, ordförande för Ramboll Foundation.

- Anne Lyck Smitshuysen är på samma gång en förebild och en stor inspirationskälla för andra unga som söker en karriär inom teknik och naturvetenskap, tillägger Robert Arpe.

Läs mer på Ramboll Danmarks webbplats