Enklare att resa hållbart med höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

18 juni 2019
Förenklad vardag med snabbare och mer hållbar persontrafik blir resultatet när höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås står klar. Och nu har projektet tuffat igång – Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för järnvägen och de tre stationerna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.
Höghastighetståg

Höghastighetståg

- Det här är ett uppdrag som ligger helt i linje med våra värderingar och vår vilja att utveckla ett hållbart Sverige till nytta för invånarna. Därför är jag extra stolt över det här uppdraget, säger Anna Forslund, client director på Ramboll.

Sträckan Göteborg-Borås är en del av den nya generationen höghastighetsjärnväg som ska knyta samman Sveriges storstadsregioner. Göteborg – Borås blir en del av den framtida sträckan Stockholm – Göteborg.

Ska ta reda på var järnvägen kan dras

- Vårt uppdrag är att utreda en lämplig korridor där järnvägen kan dras med bättre restider och tillgänglighet och med hänsyn till miljön och invånarna. Vi ska ta ett helhetsgrepp, dra nytta av tidigare undersökningar och samtidigt tänka nytt. Vi kommer att ha stor nytta av att vi gör liknande utredning för Ostlänken genom Linköping och kan dela erfarenheter mellan projekten. Resultatet blir på sikt ökad kapacitet till järnvägen, bättre och snabbare persontrafik och bra förutsättningar för regionförstoring, berättar Anna Forslund.

Därför fick Ramboll uppdraget

Kommunikation, innovation, hållbarhet och samhällsutveckling kommer vara lika viktiga delar som den tekniska kompetensen när det handlar om att lösa uppgiften. Det perspektivet tillsammans med erfarenheter och en stark organisation bidrog till att det var Ramboll som fick uppdraget. Det arbete som nu påbörjas kommer att pågå i cirka 2,5 år innan lokaliseringsutredningen är klar och Trafikverket kan söka tillåtlighet hos regeringen.

- Det är ett otroligt viktigt och spännande projekt både nationellt och regionalt för Västsverige. Den nya järnvägen kommer att förenkla vardagen för många människor och skapa förutsättningar för fler att resa snabbare och mer hållbart. Västsveriges två största städer kommer att länkas ihop bättre och kommunikationen till Landvetter förbättras, säger Susanna Ohlin, affärsområdeschef på Ramboll i Västsverige.