Så ska byggnaders koldioxidbudgetar minska klimatbelastningen

03 november 2020
60–70 procent av en byggnads klimatpåverkan kommer från byggprocessen och resten från en byggnads användning under hela dess livstid. Samhällsutvecklaren Ramboll är övertygad om att Co2-utsläppen under byggfasen går att minska kraftigt. I ett nyligen startat uppdrag för fastighetsägaren Castellum ska Ramboll beräkna och reducera byggandets klimatpåverkan.
Koppartorget Västerås (Bild: Castellum)

Koppartorget Västerås (Bild: Castellum)

Kontakt

Ulf Hedman

Ulf Hedman

Global Spearhead director Healthcare
Tel: +46 10 615 2507
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- Det är egentligen inte mer komplicerat än att ha en budget som ska hållas. Genom att byggnaden har en koldioxidbudget ser vi till att under projektets alla delar mäta utsläppen och göra medvetna val för att hålla budgeten, precis som vi gör med ekonomiska budgetar, säger Ulf Hedman, vice divisionschef på Ramboll.

Efter workshops mellan Ramboll och Castellum ska nu Castellums beprövade rutiner tillsammans med Rambolls kompetens användas i projekteringen av en nybyggnation av en kontorsfastighet på Hisingen i Göteborg. Målet för Castellum är att i alla kontorsprojekt som startas under åren 2021–2023 ska klimatpåverkan minskas med 15 procent jämfört med en referensbyggnad. Det långsiktiga målet för Castellum är att vara koldioxidneutrala 2030, vilket är en ambitiösare målsättning än Parisavtalet som säger att världen ska vara klimatneutral 2050.

- Det finns idag inga lagkrav på att hålla utsläppen vid en viss nivå, men det finns ett krav från samhället. Varför vänta på en lagändring? Kan vi agera nu ska vi göra det, med målet är att bli helt koldioxidneutrala. Vi hoppas att Castellums ambitiösa målsättningar tillsammans med vår kunskap och ambition inom hållbar projektering får fler att jobba i samma riktning, säger Ulf Hedman.

De åtgärder som har störst påverkan i byggprocessen handlar om materialval, om optimerade konstruktioner för att kunna minska mängden material och om återvinning av material. Det handlar om att ta hand om resurser på ett klokt sätt och inte använda mer än vi behöver. Ett exempel är planlösningar som håller över tid så att vi inte behöver ta höjd för ombyggnationer. Då kan bärande väggar placeras tätare, bjälklagen bli tunnare och därmed kräva mindre material. Ett annat exempel är att bygga i trä som är ett lättare byggmaterial med mindre inbäddad koldioxid jämför med betong eller stål.

Genom Rambolls metod kommer byggnadens avtryck under sin livstid också att bli lägre och kostnaderna för byggandet kommer att minska.

- Det är samma typer av avvägningar som görs i modeindustrin eller livsmedelsbranschen för att minska svinnet. Det handlar om att få våra resurser att räcka längre och att välja material som är bra för klimatet. Vi behöver tänka nytt och innovativt och frigöra oss från hur branschen gjort tidigare. Genom att mäta kontinuerligt ökar vi kunskapen och medvetenheten i alla roller i byggprocessen, vilket är en förutsättning för att det ska bli en stor förändring, avslutar Ulf Hedman.

Metoden går även att använda vid redan färdigställda projekt. Bland annat ska Ramboll även utvärdera Castellums projekt Koppartorget i Västerås. Ramboll har även fått andra uppdrag att utföra liknande optimering i flera olika konstruktörsuppdrag.