Beredskapstjänster allt mer efterfrågade

23 september 2021
Allt fler av våra kunder efterfrågar tjänster inom det vi kallar Resilience. Det handlar om beredskap och motståndskraft och har ökat i relevans de senaste åren. 
Dennis Lindberg, resilience-teamets senaste tillskott kommer direkt från rollen som försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Dennis Lindberg, resilience-teamets senaste tillskott kommer direkt från rollen som försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Västmanland.

Kontakt

Lars Brånn

Lars Brånn

Market Director Resilience
Tel: +46 (10) 6156139
M: +46 (70) 6020839
Dennis Lindberg

Dennis Lindberg

Head of Security
Tel: +46 10 615 69 36

– I spåren av exempelvis det extremväder vi har sett på sistone har företag, organisationer och myndigheter fått ett ökat intresse för att förbereda sin egen verksamhet för möjliga händelser. Sommarens skyfall i Europa och andra händelser både här hemma och i övriga världen, som värmeböljor, skogsbränder, väpnade konflikter och terrorbrott påverkar också. Beredskap har hamnat i fokus och vi får in många intressanta uppdrag där vi kan hjälpa olika delar av samhället att stärka sin motståndskraft i tid, därför är det glädjande att vi blir fler, under hösten börjar ytterligare fyra nya medarbetare, berättar Lars Brånn, chef för Resilience.

Rambolls experter inom Resilience har lång erfarenhet från beredskaps- och säkerhetsfrågor inom bland annat MSB, försvarsmakten och länsstyrelserna.

Dennis Lindberg, som är resilience-teamets senaste tillskott kommer direkt från rollen som försvarsdirektör vid Länsstyrelsen i Västmanland. Tidigare har han är även jobbat bland annat inom Polismyndigheten och försvarsmakten.

– En av huvudanledningarna till att jag sökte mig hit efter mina år inom statlig verksamhet är att Ramboll är en allsidig och vass samhällsbyggare inom en rad olika områden. För mig är det viktigt att fortsätta ta ansvar och bidra till ett samhälle där vi och våra barn kan bo och leva i trygghet.

– Samhällsstörningar tenderar att påverka samhället inom flera olika områden som till exempel tillgången på vatten, el och kommunikation och då gäller det att arbeta lika brett med förmågan att kunna förebygga och att kunna hantera dessa situationer. Det vi i resilience-teamet kan tillföra både internt och externt är bland annat stöd med utbildning, utveckling och genomförande inom säkerhetsskydd, säkerhet, krisberedskap och totalförsvar. Det är kompetenser som hela Ramboll kan dra nytta av i sina projekt och olika arbeten, säger Dennis Lindberg.