Bättre information om farliga ämnen krävs om återvinningen ska öka

25 november 2020
Det går för långsamt att identifiera och reglera farliga ämnen, något som är nödvändigt för att nå ett giftfritt och resurseffektivt kretslopp. Det visar en rapport som RE:Source tagit fram för att ge en tydligare bild av problematiken med farliga ämnen i material.

KONTAKT

Nicklas Gustavsson

Nicklas Gustavsson

Senior Consultant, Toxicologist
Tel: +46 (10) 6154540
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

För att återvunnet material ska kunna konkurrera med nytt material måste farliga kemikalier identifieras och tas bort innan materialen återanvänds eller återvinns. 

- Problematiken med de särskilt farliga ämnena är att de riskerar att leda till enorma hälso- och miljöeffekter med tillhörande kostnader. De gör också att det blir svårare att använda materialen igen, säger Nicklas Gustavsson, Ramboll.

Han och Dämien Bolinius, IVL Svenska Miljöinstitutet, har skrivit rapporten ”Hållbara cirkulära material och farliga ämnen – en kunskapssammanställning”. De konstaterar att det finns en efterfrågan från industrin att återvinna mer och att använda mer återvunnen råvara, men att det är förknippat med svårigheter. 

- Det finns brister i standarder. Hur ska man till exempel analysera återvunnen plast? Hur ska man rapportera? Och vilken information ska delas mellan företag som säljer och köper återvunnen plast? säger Dämien Bolinius på IVL Svenska Miljöinstitutet.

- Det som vi har fått som input när vi har haft workshops i projektet är att det behövs en marknad för återvunnet material. Där är det många som vill se någon typ av stimulans, i form av t.ex. krav på användande av återvunnet material i offentliga upphandlingar, säger Nicklas Gustavsson.

Ladda ner och läs rapporten

Läs mer om projektet hos Re:Source