Årsresultat: Ramboll håller ställningarna med ny strategi

17 mars 2021
Den globala samhällsutvecklaren Ramboll levererar ett tillfredställande ekonomiskt resultat för 2020 såväl i Sverige som globalt trots ett år som präglats av en global pandemi. Ramboll har stärkt sin position på marknaden, framför allt inom hållbarhet, och skapat ett nytt erbjudande inom strategisk hållbarhetsrådgivning. På den svenska marknaden har Ramboll ökat lönsamheten och stärkt försäljningsarbetet.
Guldbron över Slussen i Stockholm kom äntligen på plats under 2020 (Foto: Joakim Ström)

Guldbron över Slussen i Stockholm kom äntligen på plats under 2020 (Foto: Joakim Ström)

Kontakt

Anette Seger

Anette Seger

VD Ramboll Sverige
Tel: +46 10 615 63 29
Maria Tegin

Maria Tegin

PR Manager
Tel: +46 10 615 64 71
M: +46 70 293 99 24

- 2020 var ett utmanande år för oss alla och oförutsägbarheten skapade ytterligare utmaningar. Men en sak kan vi vara helt säkra på och det är att samhällsutveckling kommer att fortsätta vara viktigt och i situationer som den här med en långvarig pandemi är det extra viktigt att vi visar handlingskraft, trygghet och nytänkande, säger Niklas Sörensen, vd för Ramboll i Sverige.

Ökad vinst trots pandemiår

I Sverige ökade Ramboll rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) med 4 procent till 141 MSEK jämfört med 2019 genom ett strategiskt och målinriktat försäljningsarbete. Tillväxten låg i linje med marknaden.

Rambollkoncernens omsättning uppgick till 13,6 miljarder DKK. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) uppgick till 681,8 miljoner DKK, vilket motsvarar EBITA-marginal på 5 procent. Läs mer om resultatet för Ramboll Group.

- Tack vare långsiktigt och målinriktat försäljnings- och utvecklingsarbete har vi lyckats behålla en växande orderstock. Under 2021 kommer vi att fortsätta på samma strategiska väg med fokus på kundernas behov men kanske framför allt på att öka vår kunskap om behoven hos kundens kund, dvs alla invånare, säger Niklas Sörensen.

Samhällsutveckling kan inte pausas

Under 2020 ökade Ramboll sitt engagemang gentemot Trafikverket och har bland annat levererat viktiga resultat i arbetet med nya stambanan mellan Göteborg-Borås, som bidrar till ökat hållbart resande och en enklare vardag för många människor. Guldbron över Slussen i Stockholm kom äntligen på plats och invigdes under festliga former. Vi lanserade Waywize för att minska klimatbelastningen från våra transporter och släppte ett flertal rapporter med om hållbarhetsfrågor.

Ramboll bildade 2020 en ny global enhet med fokus på strategisk hållbarhetsrådgivning. Se filmen om vårt hållbarhetsår 2020.

Viktiga uppdrag som tecknades under året innebär bland annat att säkerheten förbättras genom Rambolls arbete på en av Sveriges mest trafikerade vägar vid Södertälje och ett  arbete med Barkarby station som ska förenkla det kollektiva resandet. 

- Vårt uppdrag är att skapa samhällsnytta till nytta för invånarna. Jag är därför stolt över att vi under året också har kunnat hjälpa företag, myndigheter, kommuner och organisationer med såväl krisarbete som utvärdering och förutsättningar för ett storskaligt vaccinationsarbete, avslutar Niklas Sörensen.