• 44 %
  kan tänka sig att konsumera mindre. 8 procent vill inte ändra sina vanor alls.
  80 %
  vill ha nära till gröna ytor.
  57 %
  kan tänka sig att välja närproducerade, certifierade, rättvisemärkta och ekologiska produkter i större utsträckniing
  97 %
  känner sig trygga med kvaliteten på sitt dricksvatten.
  44 %
  i sydsverige tycker inte att deras kommun gör tillräckligt för att hantera översvämningar.

Vanor invånarna vill förändra

En stor andel av invånarna är beredda att göra någon form av förändringar i sin vardag för att minska klimatpåverkan. Det man i störst utsträckning kan tänka sig att förändra är att konsumera mindre, välja miljöanpassade varor, gå och cykla mer samt äta mer vegetarisk och/eller vegansk mat. Åtta procent är inte beredda att göra några förändringar alls.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Närheten till natur och grönområden viktig

En stor majoritet av invånarna, 80 procent, upplever det som viktigt att ha natur eller en park på gångavstånd från bostaden. Endast en procent svarar att det inte är viktigt. Kvinnor är överrepresenterade bland de som vill ha gröna utemiljöer nära – hela 96 procent säger att det är viktigt. Att så många prioriterar närhet till natur och grönska är positivt för bevarandet av biologisk mångfald eftersom levande natur är en viktig del i bevarandet av den biologiska mångfalden.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Varierad vilja att bidra till biologisk mångfald

Nära sex av tio är villiga att välja närproducerade, certifierade, rättvisemärkta och ekologiska produkter i större utsträckning. Varannan person kan tänka sig att hjälpa bin genom att ha blommor, ett bihotell eller en bivattnare. Omkring var tredje person är villig att odla mer själva och sätta upp holkar för fåglar och fladdermöss. En av fyra kan tänka sig att lämna gräsmattan helt eller delvis oklippt, samt lämna kvar lövhögar, grenar och ris i trädgården, vilket bland annat gynnar svampar och igelkottar.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Vatten som livsmedel

Hela 97 procent av invånarna känner sig trygga med kvaliteten på sitt dricksvatten. I Sverige används cirka 140 liter vatten per person och dag. Vattenförsörjningen täcker idag behoven av rent vatten, men det är viktigt att kranvatten och infrastruktur används till rätt saker. Dricksvatten bör exempelvis inte användas till att tvätta bilen och vi ska undvika att spola ner något annat än toalettpapper i toaletten.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Vatten och översvämningar

Till följd av klimatförändringarna blir extrema väderförhållanden och översvämningar vanligare. När klimathotet ger sig till känna är det ofta i form av för mycket eller för lite vatten, exempelvis som översvämningar eller torka. Därför är det svårt att diskutera klimat utan att nämna vatten. Var tredje tycker inte att deras kommun gör tillräckligt för att hantera översvämningar i sydsverige tycker hela 44 procent att kommunen inte gör tillräckligt.

Läs mer - klicka här för att hämta rapporten

Klicka här för att hämta rapporten

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av Ramboll. Den bygger på ca 1000 intervjuer, bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i Kantar Sifos slumpmässigt rekryterade webbpanel, mellan 18 - 24 mars 2021.

Målgrupp: Allmänheten, 18-79 år
Metod: Webbpanel
Antal intervjuer: 1000 intervjuer 
Fältperiod: 18 - 24 mars 2021

Resultatet

I vår undersökning ser vi att invånarna är engagerade kring frågor som rör klimat, vatten och natur. Från dem som är intresserade finns en önskan om mer guidning, för att kunna göra rätt val och ta hänsyn som gynnar klimat och natur. Men vi ser också att nästan hälften är begränsat intresserade av att bidra till positiv förändring. För samhällets olika aktörer finns därför stor potential att göra mer för att höja kunskapsnivån, samt att bidra till en aktiv beteendeförändring. Genom att koppla sina verksamheters övergripande strategier och miljö till individen kan städer, kommuner, företag och organisationer göra mycket. Några viktiga insatser vi ser är att öka transparensen, tydliggöra råden och visa på hur människor kan bidra till klimatet, naturen och att värna våra vattenresurser.

Invånarnas och konsumenternas beteende- och konsumtionsförändringar är avgörande för att nå de globala målen. ”Ingen är för liten för att göra skillnad” som Greta Thunberg säger. Det stämmer – alla kan börja med att göra skillnad i proportion till sin storlek.

Mer om miljö- och klimatpåverkan

Webbinarium: Invånarnas syn på sin miljö- och klimatpåverkan

Under webbinariet diskuterar Louise König, konsultchef Strategic Sustainability Consulting, med deltagarna vad resultaten i rapporten ”Invånarnas syn på sin miljö- och klimatpåverkan” egentligen innebär.

Läs mer & anmäl dig

Våra tjänster inom hållbarhet

Vi bidrar till hållbar utveckling genom innovativa lösningar och arbetssätt. Se några exempel som visar hur teknisk expertis kombineras med innovativt tänkande för att skapa lösningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.

Ta reda på mer

Dina val i vardagen påverkar miljö och klimat

Tips på saker du enkelt kan göra i din vardag för att minska din klimatpåverkan.

Ta reda på mer