Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar tyvärr inte i den takt som behövs för att nå Parisavtalets ambition och mål. Trots globala målsättningar och överenskommelser går omställningen mot ett fossilfritt samhälle alldeles för sakta.

Jordens medeltemperatur har ökat med 1.1° Celsius sedan 1850-talet och enligt SMHI förväntas medeltemperaturen i Sverige att fortsätta öka till 2100.

Sveriges klimatmål är att nå netto-noll senast 2045. För att nå det skulle Sverige behöva minska utsläppen med 7-8% per år till 2030. Men från 2018 till 2019 minskade Sveriges utsläpp bara med 2.4% (enligt siffror från Naturvårdsverket).

Den senaste tidens extremväder runt om i världen, som översvämningar, skogsbränder, värmeböljor och kraftiga stormar, kan ses som tidiga tecken på vad ett förändrat klimat kan innebära.

Vad är de viktigaste medskicken från IPCC:s senaste rapport?

IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, är FN:s klimatpanel och de sammanställer regelbundet forskningsrapporter om klimatet. I Assessment Report 6 finns hänvisning till mer än 14,000 forskningsstudier. Både modeller och beräkningsmetoder har utvecklats de senaste åren och studierna bygger i stora delar på faktiska data.

IPCC menar att det är otvivelaktigt att människans aktivitet har värmt upp atmosfären, hav och landområden.

Kopplingen mellan människans utsläpp av växthusgaser och extremväder (värmebölja, översvämning, skyfall, storm etc.) har stärkts sedan senaste AR5 (2013-14)

Viktiga tröskeleffekter ”tipping points” närmar sig. Det betyder att effekterna är oåterkalleliga (smältande glaciärer, havsnivåhöjning, smältande permafrost) och innebär därmed större risker.

Så vad kan man göra?

Vi som jobbar på Ramboll har i vår konsultroll ett ansvar att anamma senaste fakta, integrera klimatreducerade åtgärder i våra projekt och utmana våra kunder när vi tillsammans tar fram lösningar. Inte bara vi, utan även andra bolag, behöver samverka med flera aktörer och kunder för att få till en hållbar omställning av vårt samhälle. Det viktigaste är att alla agerar och bidrar.

Vad kan jag som privatperson göra?

Som privatperson kan det vara svårt att se hur de egna, förhållandevis små, handlingarna skulle kunna bidra. Men det finns saker att göra.

  • Man kan minska klimatpåverkan från sin egen livsföring genom att se över sina egna utsläpp och efterfråga klimatpåverkan när man handlar en vara eller tjänst. Då kan man göra mer medvetna val.
  • Man kan också försöka påverka system och regler som verkar bidra negativt till klimatförändringen, till exempel genom att ställa krav på politiker.

Relaterat