Fredrik Lundgren

Global Division Unit Manager

T: +46 (10) 6155564

Att beakta ESG är idag viktigare är någonsin för investerare och hållbarhetsfaktorer såsom miljö, socialt ansvar och affärsetik, ESG, blir allt viktigare vid alla typer av affärstransaktioner. En god hantering av ESG-frågor vid M&A kan öka vinst och produktivitet samt minska finansiella risker. Dålig prestanda inom ESG-områden kan å andra sidan påverka ett företags rykte och värde negativt.

Det finns många fördelar med att verkligen ha ett system för att övervaka ESG-frågor. Blickar vi framåt så ser vi att ESG och hållbarhet behöver vara inbyggt i företagens affärsstrategi. Det öppnar upp nya marknader, ökar konkurrenskraften och stärker varumärket.

På Ramboll jobbar vi bland annat med miljögranskningar och hjälper kunder med M&A (Mergers and Aquititions, alltså sammanslagningar och uppköp av bolag). Eftersom vi jobbar med hållbarhetsfrågor ur ett brett perspektiv kan vi hjälpa våra kunder kan göra bästa möjliga affärstransaktioner. Då tittar vi på parametrar inom bland annat energi, management, fastigheter, vatten, transport, logistik, miljö och hälsa. Vi har också kunnat utveckla flera digitala verktyg för att kunna hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsresa.

Specifikt för investerare har vi ett digitalt verktyg som hjälper dem att kartlägga de bolag de redan äger, eller bolag som de är intresserade av. Då kan vi synliggöra hur företagens ESG-kriterier ser ut, vilka förbättringsåtgärder som behövs och väga kostnaderna för att göra åtgärderna mot det framtida värdet av investeringen.

Klicka här för att förstora bilden (öppnas i ny flik)

Gäller det fastighetsaffärer har vi en lösning där man snabbt ser vilka klimatrelaterade risker som finns på olika ställen, exempelvis översvämning, bränder och extremväder, baserat på klimatmodeller.

ESG skapar konkurrensfördelar

Flera studier visar att företag som presterar bra relaterat till ESG-frågorna och har ett strategiskt förhållningssätt till ESG kommer att få ett bättre ekonomiskt resultat. Det har inte minst synts under pandemin, då de företag som tog ESG på allvar och förberedde sig inom områden såsom anställdas säkerhet och hantering av leverantörskedjor har kunnat hantera pandemin mycket bättre än de företag som inte gjorde det.