Webbinarier

Ta del av våra experters kunskap och erfarenheter och få snabbt nya insikter som du kan använda direkt. Alla webbinarier är gratis.

Vi bjuder löpande in till inspirerande webbinarier och seminarier med fokus på det senaste inom samhällsutveckling, innovation och hållbarhet.

Vill du få ett mejl med inbjudan till nästa event? Skriv upp dig på eventlistan

Kommande webbinarier hittar du i vår eventkalender

Se tidigare webbinarier

How can schools help young people turn climate anxiety into action? (15 November 2022)

In this webinar, we will delve deeper into the role that schools can play in helping young people turn anxiety, and other climate-related emotions, into action. Using the pilot project Climate Smart School as a starting point, we will present results and discuss learnings related to teachers helping young people cope with the escalating climate crisis.

Se webbinarium

Biologisk mångfald (3 december 2021)

Biologisk mångfald är en av våra ödesfrågor. På vårt webbinarie i förra veckan gick vi igenom vad biologisk mångfald är, dagens läge och olika lösningar för en framtida hållbar värld.

Se webbinarium

Smart Mobility Analytics – dataanalys som kan rädda liv i trafiken (19 oktober 2021)

Med Smart Mobility Analytics kan vi använda befintliga data för att modellera, simulera och förutspå framtida trafik. Tekniken ger verklighetsbaserade underlag för lämpliga åtgärder, till exempel att justera hastigheter på en längre sträcka med hänsyn till omständigheter i miljö och trafik.

Se webbinarium

Social hållbarhet – finansmarknaden växlar upp (14 september 2021)

Presentation och panelsamtal om rapporten "En svensk social finansmarknad växer fram" av Sophie Nachemson-Ekwall, senior rådgivare på Ramboll. Om framväxten av sociala obligationer och andra finansinstrument och hur de kan bidra till att lösa problem med utanförskap, renovering av våra miljonprogram, gapet mellan stad och land, diabetes, psykisk ohälsa mm.

Se webbinarium

Invånarnas syn på sin miljö- och klimatpåverkan (8 juni 2021)

Under webbinariet diskuterar Louise König, konsultchef Strategic Sustainability Consulting, med deltagarna vad resultaten i rapporten ”Invånarnas syn på sin miljö- och klimatpåverkan” egentligen innebär.

Se webbinarium

Södra Bohusbanan – innovation ger nytt liv till 100 år gamla järnvägstunnlar (18 maj 2021)

Webbinariet ger dig en inblick i: Grundläggande innovationsmetodik och hur den användes i projekt Södra Bohusbanan. Hur olika synsätt och kompetenser kan bryta perspektiv och utmana normer. Hur man skapar en kreativ atmosfär i digitala möten. Medverkande: Jonathan Isaksson – projektledare, Trafikverket. Karin Appelquist – projekteringsledare, Ramboll och Ante Erixon – innovationsmentor, Ramboll.

Se webbinarium

Invånarna om krisberedskap (20 april 2021)

Rapporten ”Invånarnas syn på sin egen krisberedskap” visar att viljan bland Sveriges invånare att se över och förbättra sin egen krisberedskap är stor. Samtidigt finns en utbredd uppfattning om att mer insatser och information behövs från samhället. Hur kan vi som representerar olika delar av samhället fånga upp intresset från invånarna och omsätta det i praktiken?

Se webbinarium

Så kan vi minska utsläpp från trafiken här och nu (16 mar 2021)

Ramboll har genom den digitala plattformen Waywize kartlagt det svenska vägnätet och identifierat sträckor runt om i Sverige där utsläppen är höga. Rapporten visar bland annat att många delar av landet utanför storstäderna har vägar med höga utsläppshalter. På webbinariet går vi igenom rapportens slutsatser som kan påverka sättet vi ser på vägplanering och göra faktisk skillnad här och nu.

Se webbinarium

Stresshantering (5 feb 2021)

Vi lever i en allt mer komplex värld där förändringar är en del av vardagen i många organisationer. Detta kan lätt skapa stress hos individen. Frågan är vad du och din organisation gör åt det så att den inte blir ohälsosam. ​​​​​​​Under det här webbinariet skapar vi förståelse för hur stress påverkar dig som individ och hur du kan hantera den både individuellt och organisatoriskt.

Se webbinarium

Samhällsbyggnadssektorn som mjukvärdesleverantör (10 dec 2020)

Under Nordic Con Tech den 10 december 2020 gav Peter Ekdahl konkreta exempel på hur vi med hjälp av Waywize kan minska vägtransporternas koldioxidutsläpp och klimatpåverkan.

Se webbinarium

Ny järnväg – att välja lokalisering utifrån hållbarhet (1 dec 2020)

Hur lokalisering av ny järnväg kan göras utifrån hållbarhet. Ramboll har på uppdrag av Trafikverket utvecklat en metod som på ett nytt sätt konkretiserar hållbarhet i infrastrukturprojekt med en transparent redovisning av hur olika alternativ bedöms. Vi går igenom metoden för hållbarhetsbedömning som utvecklats och tillämpas inom ramen för lokaliseringsutredningen Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Se webbinarium

5G och samhället – Telenor (17 nov 2020)

Hur kan 5G hjälpa oss att göra framtidens samhällen säkrare, mer miljövänliga och hållbara? Hur kommer framtiden egentligen se ut och vad är vår största utmaning när hela samhällen kopplas samman? Deltar gör bland annat Stefan Stigendal, Director Digitalization and Innovation, Ramboll Sverige.

Se webbinarium

Pandemins påverkan på drickandet, spelandet och den psykiska hälsan (21 okt 2020)

Josefin Sandström presenterar rapporten Alkohol en riskfaktor i samhällskriser på seminarium i Göteborg, arrangerat av Systembolaget tillsammans med Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA).

Se webbinarium

Det var som 17 - Hand in Hand (16 sep. 2020)

Ett samtal om framtid, hållbarhet och partnerskap mellan ett inspirerande gäng från olika samhällssektorer som alla insett värdet i innovativa samarbeten. Med bl a Louise König, chef för hållbar affärsutveckling, Ramboll Sverige.

Se webbinarium

Cykelgator - en del av omställningen av transportsystemet efter pandemin? (2 sep 2020)

Pandemin har inneburit att många städer runt om i världen har ställt om för att skapa bättre förutsättningar för gång och cykling för att bland annat minska trängseln i kollektivtrafiken. Cykelgator är ett ganska outforskat område i Sverige. Kan de vara ett verktyg för att skapa bättre cykelinfrastruktur i svenska städer på ett snabbt och effektivt sätt?

Se webbinarium

Barriäreffekter - ny mätmetod för trafikleders barriäreffekter (20 augusti 2020)

Trafikleder skapar effektiva förbindelser, men kan också orsaka barriärer för gång- och cykeltrafik i våra städer. Dessa barriärer kan i värsta fall leda till att hela stadsdelar segregeras och att människor tvingas att välja bilen som färdmedel istället för att cykla eller gå, vilket har negativa effekter för vår hälsa och ökar vår klimatpåverkan. I samarbete med Chalmers har Ramboll utvecklat en ny metod för att mäta barriäreffekter av motorvägar och järnvägar?

Se webbinarium

Förpackningsinsamling 2.0 - hur lyckas vi? (2 juni 2020)

Ett nytt insamlingssystem håller på att ta form i Sverige. 2025 ska alla bostadsfastigheter erbjuda kostnadsfri hämtning av källsorterade förpackningar och förändringen kommer att ske gradvis - redan från årsskiftet 2021 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter ha erbjudits kostnadsfri hämtning. Det kommer kräva en omställning av insamlingssystemet av förpackningar både för kommunerna och fastighetsägare. Hur ska det gå till?

Se webbinarium

Nudging för hållbar konsumtion (29 april 2020)

Hur kan vi påverka vårt konsumtionsmönster mot mer hållbara alternativ? Vad är viktigt att tänka på när vi vill påverka beteenden mot mer hållbara alternativ? Och kan vi se coronakrisen som ett möjlighetsfönster för att skapa hållbara beteendeförändringar? Nudging handlar om att skapa hållbara beteendeförändringar med hjälp av insikter om mänskligt beteende.

Se webbinarium

Jag gör som du gör! (19 februari 2020)

Det är många olika saker som påverkar konsumenternas val i en köpsituation. Ett exempel är vilka normer som råder. Men vilken betydelse har egentligen normer för att vi ska konsumera mer hållbart? Ta del av aktuell kunskap och få tips på vad du som samhällsaktör kan göra för att påverka normer och beteenden i en mer hållbar inriktning.

Se webbinarium

Shair, ett nytt digitalt verktyg för visualisering av luftkvalitet (6 nov 2019)

Shair är ett verktyg som i realtid modellerar luftkvaliteten i våra städer. Föroreningar blir synliga på en digital karta ända ner på gatunivå. Om ett värde på någon av föroreningarna plötsligt förändras kan verktyget bidra till att lokalisera källan och besvara varför det sker.

Se webbinarium

Delad mobilitet i Norden – utmaningar och möjliga lösningar (12 juni 2019)

Webbinariet med deltagare från de nordiska länderna innehåller en presentation från Ramboll om utmaningarna kring växande delningstjänster, en presentation från forskaren Michael Johansson om best practice och policyrekommendationer samt frågor från åhörarna vid livesändningen.

Se webbinarium