Resan mot den resilienta sjukvården

Hospital Forum by Ramboll 2021

Praktisk info

Datum: 11 februari 2021
Tid:  Kl. 13.30-16.30 
Plats: Digitalt evenemang 
Pris: 995 SEK (+ moms) 
Kontakt:
Marit Woll, 0706503389
event.sverige@ramboll.se

Forumet riktar sig till dig som leder, planerar och utvecklar vårdmiljöer, inom privat såväl som offentlig verksamhet.

Vilka är de viktigaste valen på vägen mot en mer resilient sjukvård?

Den 11 februari utforskar vi vikten av motståndskraft och återhämtningsförmåga inom vården genom att djupdyka i olika perspektiv på hur resiliensen i vården kan förbättras.

Vi får lyssna till intresseväckande och inspirerande talare, paneldebatter och samtal samt ta del av aktuella exempel från den svenska sjukvården. Vi tar även del av internationell forskning för att bredda vår förståelse för vikten av resiliens och hur den kan uppnås på olika sätt.

Moderator

Henrik Widegren, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund och krönikör i Dagens Medicin, leder oss igenom eftermiddagen − där vi i år träffas digitalt.
Anmälan öppnar inom kort

Teman & talare

För att kunna erbjuda en kvalitativ sjukvård som samtidigt möter framtidens vårdbehov krävs ett skifte i fokus, där preventivt hälsofrämjande är utgångspunkten istället för reaktiv sjukvård. Kan vi stärka sjukvårdens resiliens genom ett ökat fokus på folkhälsa och därigenom minska vårdbehovet?

På Hospital Forum by Ramboll 2021 får vi bland annat lyssna till hur Region Stockholm på ett innovativt sätt finansierar förebyggande hälsoinsatser genom hälsoobligationer, som möjliggörs genom samarbete mellan regionen och privata aktörer inom bank och försäkring.

Anna Andersson

Expert Social Hållbarhet

Mer maskin, mindre människa?

Digitalisering och ny teknik som AI/ML revolutionerar hur vård erbjuds och utförs och minskar både kostnader och risken för felbehandlingar. Teknikoptimismen är ibland så stark att man undrar om människor alls kommer att utföra framtidens vård. Andra anser tvärtom att tekniken bidrar till ökad kontakt mellan profession och patient samt ökar sektorns attraktionskraft som arbetsplats.

Vi lyssnar bland annat till Dr. Nirit Pilosof, arkitekt och forskare inom sjukhusdesign vid Cambridge Judge Business School, som berättar om hur framtidens design påverkas av den digitala utvecklingen inom vården. För att fördjupa diskussionen ytterligare kommer en panel med bland annat Ann-Marie Wennberg Larkö, sjukhusdirektör vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, samt Daniel Forslund, innovationsregionråd vid Region Stockholm, resonera kring hur teknikens utveckling påverkar möjligheten till ökad resiliens inom sjukvården. 

Kalle Karlsson

Expert Social Hållbarhet

Vad flyttar in när vården flyttar ut?

När alltmer vård flyttar närmare patienten – antingen digitalt eller till andra fysiska vårdplatser – öppnas nya möjligheter för användningen av sjukhusens lokaler. Hur fångar vi dessa och hur ser önskemålen ut? Samtidigt måste vi fråga oss vad den ”närmare vården” ställer för krav på utformning och design i de nya miljöerna, exempelvis i våra hem.

Genom ett samtal med bland annat vårdarkitekt och professor Cristiana Caira och Marie Morell, oppositionsråd i Region Östergötland resonerar vi om vad en närmre vård ger för konsekvenser i våra sjukhusprojekt.  

Det kostar och är komplext att bygga sjukhus. Krav på robusthet ska balanseras med krav på flexibilitet. Samtidigt går utvecklingen så snabbt att framtida behov är svåra att överblicka. Att fatta beslut om nyinvestering i vårdbyggnader kräver självklart ett välgrundat underlag – men också en rejäl portion mod! Hur kan dessa stora investeringar framtidssäkras och vad avgör om projektet är lyckat ur ett samhällsperspektiv? 

Det planeras för flera stora sjukhusinvesteringar i Sverige där t.ex. Region Kronoberg beslutat om investering i ett nytt akutsjukhus. På Hospital Forum möts vi i ett samtal mellan bland annat hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O. Nilsson från Region Kronoberg samt Sofia Wallström, Generaldirektör IVO och regeringens utredare om hållbara investeringsprojekt inom sjukvården. Det blir ett samtal om mod men också om hur Sveriges sjukhusprojekt kan göras mer enhetliga. 

Anmälan öppnar inom kort

Hospital Forum 2020

Se en kort film om Hospital Forum 2020 där vi utforskade nya mötesplatser för framtidens vård med människan i centrum. Ungefär 140 personer samlades på Münchenbryggeriet och tog del av insikter från föreläsare och spännande dialoger.