Riktlinjer när pristagare utses

Enligt Sigge Thernwalls önskan och fondstyrelsens beslut skall priset främja forskning och utveckling främst inom anläggningsteknik och därför bör pristagare väljas så att pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet inom anläggningsteknik stimuleras.

Fondens styrelse har uppdragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse en eller flera pristagare. 

Procedur för nominering

Förslag till pristagare skall åtföljas av motivering med dokumentation över priskandidatens verksamhet, publicering samt exempel på praktisk tillämpning av den utförda forskningen. Inkomna förslag bedöms av priskommittén, som därefter utser pristagare.

Prisutdelning

Sigge Thernwalls Pris består av diplom och prissumma och kan ges till en eller flera vinnare med verksamhet inom det prioriterade området. Prisutdelningen sker 20 april i Stockholm.