Sigge Thernwall föddes 1923 i Torsåker i östra Gästrikland. Han tog civilingenjörsexamen i Väg och Vatten vid KTH 1949. Direkt efter sin examen började han på Orrje & Co, som sedan blev Scandiaconsult och numera Ramboll. Hans läromästare var Alfred Orrje själv.

Det var helt naturligt för kollegorna att gå till Sigge och be om hjälp att reda ut en klurig anläggningsfråga. Så naturligt att det till slut myntades ett uttryck som alla kände till - ”Att gå till Sigge var säkrare än någon annan källa”. Utan att överdriva kan man nog säga att han var som ett levande uppslagsverk.

Hans stora passion för böcker återspeglades i arbetsrummet. Det såg ut som ett bibliotek. I detta ”Alexandriabibliotek” fanns inte bara teknisk litteratur utan också skönlitteratur och kriminalromaner. Bland favoritförfattarna fanns Hjalmar Gullberg och Agatha Christie.

Sigge Thernwall vid sitt skrivbord på Orrje & Co.

Sigge Thernwall vid sitt skrivbord på Orrje & Co.

Utan några jämförelser i övrigt finns paralleller till Alfred Nobel. Sigge Thernwall var i likhet med Nobel lite av en ensamvarg som i mångt och mycket levde för sitt arbete. Ingen av dem bildade familj även om det hos båda fanns drömmar om detta. Båda gick i sina fäders fotspår och båda var också stora humanister som lämnade efter sig ett pris för att främja kunskap och utveckling.

Vid sin död 1984 visade det sig att Sigge Thernwall testamenterat nära 6 miljoner kronor till en utvecklingsfond inom teknik som skulle förvaltas av hans företag Scandiaconsult. Pengarna kom till största delen från den aktieportfölj Sigge hade och i den fanns nästan enbart aktier i det egna företaget.

Scandiaconsult blev börsnoterat i mitten av 1970-talet. Då köpte Sigge så mycket aktier han kunde. Det blev ett betydande innehav, tack vare pengar från tidigare investeringar i gamla Orrje & Co. Kursutvecklingen för Scandiaconsult gick sedan brant uppåt under 1980-talet och på så vis skapades den förmögenhet som nu ligger till grund för Sigge Thernwalls Pris. Ibland också kallat ”samhällsbyggarbranschens Nobelpris”.