Medlemskap i organisationer

Vi drivs av nytänkande lösningar och tror på att ge till samhället. Genom vårt engagemang i organisationer som verkar för utveckling och hållbarhet kan vi bidra till att skapa hållbara samhällen där människor och miljö blomstrar. Här är några av de organisationer som Ramboll Sverige är medlem av.

Ramboll Sverige är medlem i

Innovations­företagen

Innovations­företagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska konsultföretag med inriktning på teknik och design i vid mening. Bland medlemsföretagen finns arkitektkontor, byggkonsulter, teknikkonsulter inom installation, miljö, energi och industriteknik.


Läs mer på innovationsforetagen.se

IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad - Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet - är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet med forskning, innovation och kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. Detta uppdrag utförs i bred samverkan med representanter från medlemmar och samarbetspartners från hela sektorn.


Läs mer på www.iqs.se

SNS

SNS driver forskningsprojekt, ger ut rapporter och anordnar seminarier som ger nya insikter och fördjupar samhällsdebatten. SNS arbetar med några av Sveriges och världens främsta samhällsforskare. Målet är att beslut om frågor som är centrala för samhällsutvecklingen ska vara välgrundade.


Läs mer på sns.se

Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.


Läs mer på geoforum.se

Svenska Cykelstäder

Svenska Cykelstäder är en förening som arbetar för ökad och säkrare cykling med målsättningen att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå. Föreningen är en plattform för opinionsarbete, kunskapsutbyte och samverkan mellan dess medlemmar.


Läs mer på svenskacykelstader.se

Fossilfritt Sverige

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som ställer sig bakom deklarationen om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet arbetar med att röja undan hinder för aktörerna och därigenom påskynda omställningen.


Läs mer på fossilfritt-sverige.se