Historik och företagskultur

Den historia Ramboll skriver idag är en direkt fortsättning av den som påbörjades för drygt 70 år sedan. Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann grundade ”Rambøll & Hannemann” 1945.

Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann

De två ingenjörerna kompletterade varandra. Hannemann var den kunnige ingenjören med förmåga att visualisera vilken konstruktion som helst på ett par sekunder. Hans passion tog sitt uttryck i det dagliga arbetet på kontoret. Han var känd inom företaget för rita direkt på sina medarbetares utkast när han förklarade något. För att slippa behöva göra om arbetet efter att Hannemann varit på besök började kollegorna täcka över sina ritningar med skisspapper.

Rambøll representerade den starkt humanitära och utvecklingsfokuserade sidan av företaget. Han var alltid väl medveten om företagets roll i samhällets sociala utveckling.

Under företagets första 20 år låg fokus huvudsakligen på sändarmaster. Hannemann ansvarade för konstruktion av alla fackverksmaster som restes i Danmark och Norge för bland annat radiosändningar under 1950- och 1960-talen.

God affärsetik

Företaget utvecklades snart till att bli storskaligt och globalt med ett multidisciplinärt fokus. Här lades grunden till det företag vi idag känner som Ramboll, ett företag med samma goda affärsetik som då företaget grundades.

Rambøll och Hannemann guidades av en affärsfilosofi som också gjorde att de tackade nej till projekt ibland. Rambøll var en visionär, en man före sin tid. 1986 skrev han ner sina ledarskapsprinciper i ett dokument med titeln Företagsfilosofi.

”I grund och botten handlar det om att bete sig hövligt och rättvist och att behandla andra som man själv önskar bli behandlad. Det berör både enskilda kunder, kollegor och samhället i stort. Hövlighet handlar inte bara om att se till så att du har slipsen på dig på ett affärsmöte utan om att bemöta andra människor och samhället med den respekt de förtjänar”, skrev han.

Den höga standarden kring affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare utgör grundelementen i Rambolls affärsverksamhet.

Rambolls företagsfilosofi

”Ditt dagliga arbete utgör en viktig del av ditt liv. Det är svårt att förneka att känslan av tillfredsställelse, eller om du så föredrar, lycka, är ett av alla människors mål här i livet. Med detta i åtanke är det viktigt att Ramboll satsar på att forma sina andra mål kring just idén om nöjda och tillfredsställda anställda.

Alla våra medarbetare måste få möjlighet att arbeta självständigt, att fritt ge uttryck för åsikter som leder till nya idéer och att inhämta så mycket kunskap som möjligt. De måste samtidigt få arbeta i en miljö som uppmuntrar samarbete och respekt, både på professionellt och personligt plan. Ramboll är en familj som måste genomsyras av tron på tillit och självförtroende. Företaget kommer alltid att stå som vinnare, både internt och externt, om den kreativa ådran och tron på människan återfinns i samtliga aktiviteter, produkter och tjänster.”